WW bezwaar

Wanneer WW bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de beslissing van het UWV over uw WW, dan kunt u bezwaar maken bij het UWV. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u van mening bent dat de uitkering te laag is of als hij korter duurt dan u had verwacht. U kunt ook bezwaar maken tegen maatregelen of boetes die het UWV u heeft opgelegd, bijvoorbeeld omdat het UWV vindt dat u onvoldoende hebt gesolliciteerd.

Is uw WW afgewezen, dan kan het zijn dat u volgens het UWV verwijtbaar werkloos bent. Het is belangrijk dat u dan direct contact opneemt met de juristen van Yuris Rechtshulp. Wij zullen mogelijkerwijs bij de werkgever protesteren tegen uw ontslag. Dat is bijvoorbeeld het geval als uw werkgever u op staande voet heeft ontslagen.

Hoe WW bezwaar maken?

Het is belangrijk dat u tijdig bezwaar maakt bij het UWV. Als u niet binnen zes weken bezwaar maakt, is de kans klein dat u nog iets aan de situatie kan veranderen. In de bezwaarprocedure moet u aangeven waarom u het niet eens bent met het bezwaarschrift. U kunt uw mening ook mondeling toelichten in een hoorzitting.

Het UWV gaat naar aanleiding van uw bezwaarschrift nogmaals goed naar het besluit kijken. Als u gelijk krijgt, wordt het bezwaar gegrond verklaard en wordt de uitkering herzien. Als het UWV het besluit niet wil veranderen, zal het bezwaar ongegrond worden verklaard.

Laat Yuris Rechtshulp uw WW bezwaar indienen

Het is niet gemakkelijk om bezwaar te maken tegen een uitkering. Yuris Rechtshulp helpt u met het bezwaar. Hiervoor nemen wij voor u de volgende stappen:

Stap 1: Onze juristen dienen voor u een bezwaarschrift in.

Stap 2. Onze juristen vragen de relevante stukken op bij het UWV.

Stap 3: Het UWV zal dan het dossier naar Yuris Rechtshulp toezenden.

Stap 4: Na ontvangst daarvan beoordeelt uw jurist de haalbaarheid van het bezwaar. Is uw bezwaar haalbaar, dan maken wij nadere afspraken met u over behandeling van uw zaak. Als de zaak niet haalbaar is en u bent het met ons eens, dan zullen we het bezwaar zonder extra kosten intrekken.

Na onze beoordeling over de haalbaarheid van uw zaak maken we nieuwe afspraken over het vervolg van de procedure. Met Yuris Rechtshulp krijgt u advies op maat. Wanneer het besluit niet klopt, kunt u meteen een jurist het werk laten doen. Dat kan u vele honderden euro’s opleveren.