Arbeidsongeschikt na 2 jaar ziekte (WIA-uitkering)

Als u lang ziek bent, dat wil zeggen: langer dan twee jaar, heeft u mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De meeste mensen kennen die uitkering als een WAO-uitkering, maar de WAO is inmiddels afgeschaft en vervangen voor de WIA (de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Wat is de WIA-uitkering

U krijgt een WIA-uitkering als u langer dan twee jaar arbeidsongeschikt bent. De WIA kent twee soorten uitkeringen: een WGA uitkering en een IVA uitkering. WGA staat voor Werkhervattingsuitkering Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en IVA betekent Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten.

U krijgt een WGA-uitkering als u nu of in de nabije toekomst nog mogelijkheden heeft om arbeid te verrichten. Het UWV noemt dat “resterende verdiencapaciteit”. Die arbeidsmogelijkheden worden uitgedrukt in een percentage. Wie minder dan 35% arbeidsongeschikt is, krijgt geen uitkering. Bent u meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijgt u een WGA-uitkering. De arbeidsmogelijkheden worden bepaald door de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. De verzekeringsarts bepaalt wat u nog kunt. Dat doet hij door medisch onderzoek. De resultaten daarvan legt hij vast in een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). De arbeidsdeskundige onderzoekt aan de hand van de FML welke functies u nog kunt doen. Het loon dat u met uw resterende mogelijkheden nog kunt doen wordt vergeleken met uw laatste loon (het maatmanloon) en die vergelijking levert het arbeidsongeschiktheidspercentage op.

Hoogte van de WIA-uitkering

Als u niet werkt krijgt u de eerste periode 70% van zijn loon. U krijgt die uitkering voor een duur van 38 maanden. Daarna krijgt u een vervolguitkering die gebaseerd is op het minimumloon. Als u naast uw uitkering uw arbeidsmogelijkheden blijft gebruiken door te werken, wordt het loon gedeeltelijk gekort op uw uitkering. Het is dus altijd aantrekkelijk om te gaan werken.

Als u helemaal niet meer kunt werken en de verzekeringsarts verwacht ook niet dat u dat in de toekomst nog kan, dan krijgt u een IVA-uitkering. Die uitkering is 75% van het loon en wordt loopt door tot het moment dat de werknemer met pensioen gaat of weer kan werken.

WIA-uitkering aanvragen

De aanvraag van een uitkering is niet eenvoudig. De werkgever heeft er belang bij dat de goede beslissing genomen wordt en de werknemer ook. Er zijn veel procedures over de WIA, vaak is de werkgever het niet eens met de beslissing. Dat is van belang omdat de werkgever eigen-risicodrager kan zijn voor de WGA. Het kan ook zijn dat de werknemer vindt dat zijn beperkingen niet goed zijn ingeschat. Hebt u vragen over uw rechten, bel gerust naar ons kantoor of meldt uw zaak aan via de website.

Yuris Rechtshulp en de WIA-uitkering

Als u dus van mening bent dat u in aanmerking komt voor een IVA-uitkering, dan moet u bezwaar maken tegen de aan u al dan niet toegekende uitkering. In het bezwaar geeft u aan het oneens te zijn met de uitkering omdat u van mening bent dat u een hogere uitkering moet krijgen. Yuris Rechtshulp kan u helpen met het bezwaar. Hiervoor nemen wij voor u de volgende stappen:

Stap 1: Onze juristen dienen voor u een bezwaarschrift in.

Stap 2. Onze juristen vragen de relevante stukken op bij het UWV.

Stap 3: Het UWV zal dan het dossier naar Yuris Rechtshulp toezenden.

Stap 4: Na ontvangst daarvan beoordeelt uw jurist de haalbaarheid van het bezwaar. Is uw bezwaar haalbaar, dan maken wij nadere afspraken met u over behandeling van uw zaak. Als de zaak niet haalbaar is en u bent het met ons eens, dan zullen we het bezwaar zonder extra kosten intrekken.

Na onze beoordeling over de haalbaarheid van uw zaak maken we nieuwe afspraken over het vervolg van de procedure. Met Yuris Rechtshulp krijgt u advies op maat. Wanneer het besluit niet klopt, kunt u meteen een jurist het werk laten doen. Dat kan u vele honderden euro’s opleveren.

 

Terug naar onderwerpen                                                    Ik heb een vraag over de WIA