WGA uitkering

Als u langer dan twee jaar ziek bent, zal het UWV bekijken of u een WGA-uitkering kunt krijgen. Dat is een arbeidsongeschiktheidsuitkering die is geregeld in de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Over de WIA kunt u hier meer lezen. De WGA-uitkering is vergelijkbaar met wat vroeger de WAO was. Toch zijn er veel verschillen.

Wat is een WGA uitkering?

De WGA uitkering is bedoeld voor mensen die langdurig ziek zijn, maar die nog wel iets kunnen doen of misschien in de toekomst weer helemaal beter worden. Als u twee jaar lang ziek bent, wordt u door de verzekeringsarts van het UWV opgeroepen voor een medisch onderzoek. Bij dat onderzoek gaat het UWV beoordelen of u nog arbeidsmogelijkheden hebt. Dat doet het UWV door het invullen van een formulier over uw lichamelijke of psychische mogelijkheden. Dat formulier noemen we de “functionele mogelijkhedenlijst (FML)”. Deze lijst bevat allemaal mogelijkheden en de verzekeringsarts kan aangeven of u beperkt bent in die mogelijkheden. Als u bijvoorbeeld niet meer met uw armen boven uw hoofd kunt werken, dan zal de verzekeringsarts aangeven dat u daarin beperkt bent.

De ingevulde lijst gaat vervolgens naar de arbeidsdeskundige en die gaat op zoek naar voor u geschikte functies. Let op, hij gaat niet op zoek naar concrete vacatures, maar hij kijkt in een computersysteem waarin een heleboel functies beschreven zijn. Wat hij zoekt is een lijst functies die u met uw beperkingen kunt uitvoeren en waarvoor u voldoende opgeleid bent. Als hij een lijst gevonden heeft, dan kijkt hij hoeveel u in die functies zou kunnen verdienen. Dat loon vergelijkt hij met het loon dat u kreeg toen u nog niet ziek was. Het verschil wordt uitgedrukt in een percentage en dat wordt het percentage dat u arbeidsongeschikt bent.

Wanneer heb ik recht op WGA?

Bij ziekte wordt uw “mate van arbeidsongeschiktheid” dus uitgedrukt in een percentage. Dat percentage is belangrijk. Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, krijgt u geen WGA-uitkering. Het UWV vindt dat u in dat geval voldoende ander werk kunt vinden als u gewoon gaat solliciteren naar een andere baan. Als uw werkgever geen loon meer betaalt kunt u in dat geval wel een WW-uitkering aanvragen. Dat kan zelfs als u officieel nog in dienst bent bij uw werkgever maar daar niet meer kunt werken.

Bent u meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijgt u een WGA-uitkering. Die is in hoogte en duur gelijk aan een WW-uitkering, maar er zijn twee belangrijke verschillen. Met een WGA-uitkering kunt u namelijk gedeeltelijk aan het werk zonder dat u evenveel uitkering verliest als dat u aan loon krijgt. Daarnaast is belangrijk dat u met een WGA-uitkering misschien nog recht heeft op een vervolguitkering als de duur van de WGA-uitkering is verstreken. U heeft dus meer inkomenszekerheid.

WGA uitkering en Yuris Rechtshulp

De regels bij de WGA uitkering zijn erg ingewikkeld. Daar komt bij dat u vaak iets moet gaan afspreken met uw werkgever. Die is na twee jaar ziekte namelijk niet meer verplicht u loon te blijven betalen. Het gebeurt nogal eens dat er een conflict ontstaat met de werkgever en vaak komt dat doordat u en de werkgever allebei niet meer zo goed begrijpen hoe het nu verder moet.

Daar komt bij dat u het misschien helemaal niet eens bent met het UWV. Zo kan het UWV beoordelen dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent terwijl u zelf van mening bent dat de verzekeringsarts helemaal niet goed begrepen heeft wat uw klachten zijn. In dat geval wilt u bezwaar maken tegen het besluit van het UWV. Het probleem is alleen dat het niet zo eenvoudig is om bezwaar te maken en de goede argumenten te gebruiken. Yuris Rechtshulp helpt u met het bezwaar. Hiervoor nemen wij voor u de volgende stappen:

Stap 1: Onze juristen dienen voor u een bezwaarschrift in.

Stap 2. Onze juristen vragen de relevante stukken op bij het UWV.

Stap 3: Het UWV zal dan het dossier naar Yuris Rechtshulp toezenden.

Stap 4: Na ontvangst daarvan beoordeelt uw jurist de haalbaarheid van het bezwaar. Is uw bezwaar haalbaar, dan maken wij nadere afspraken met u over behandeling van uw zaak. Als de zaak niet haalbaar is en u bent het met ons eens, dan zullen we het bezwaar zonder extra kosten intrekken.

Na onze beoordeling over de haalbaarheid van uw zaak maken we nieuwe afspraken over het vervolg van de procedure. Met Yuris Rechtshulp krijgt u advies op maat. Wanneer het besluit niet klopt, kunt u meteen een jurist het werk laten doen. Dat kan u vele honderden euro’s opleveren.