Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Wat is een WMO-voorziening?

Bent u hulpbehoevend, heeft u hulp nodig in uw huishouding of heeft u hulpmiddelen nodig om u te kunnen verplaatsen, dan heeft u mogelijk recht op een WMO-voorziening. De WMO is er voor mensen met een beperking die hulp nodig hebben bij het dagelijks bestaan, soms is de hulp in de vorm van dienstverlening, soms kan worden volstaan met hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een traplift.

Er is veel te doen over de WMO. Dat komt omdat de wet met ingang van 1 januari 2015 is gewijzigd en voor veel mensen betekende dat een verslechtering. Cliënten meldden zich bij ons omdat zij ineens minder uren zorg vergoed kregen of omdat ze geen hulpmiddelen meer kregen. Ook op de televisie zijn de voorbeelden bijna dagelijks te zien.

Hoe weet u of u recht hebt op een WMO-voorziening?

De gemeente is de instantie die beslist over uw voorziening. Als u vindt dat u hulp nodig heeft, dan doet u een melding bij de gemeente. Dat kan met een eenvoudig telefoontje of met een brief. Veel gemeenten hebben een WMO-loket en heel veel gemeenten hebben het mogelijk gemaakt via de website van de gemeente een melding te doen. Als u een melding heeft gemaakt bij de gemeente, dan zal de gemeente binnen maximaal 8 weken een beslissing moeten nemen. Daarvoor dienen zij een onderzoek te starten. Een belangrijk onderdeel van dat onderzoek is dat de gemeenteambtenaar bij u thuis komt om uw vragen te bespreken. Dat zijn we “het keukentafelgesprek” gaan noemen. De gemeente moet binnen zes weken het onderzoek afronden en daarna heeft de gemeente nog twee weken om over de aanvraag te beslissen.

Vindt u het moeilijk om voor uzelf op te komen en het gesprek te doen met de gemeente? Dan kunt u gebruik maken van cliëntondersteuners. Dat zijn vrijwilligers of professionals die u willen helpen bij de aanvraagprocedure. Als u in Brabant woont kunt u bijvoorbeeld lid worden van KBO-Brabant en gebruik maken van de diensten van de vereniging.

WMO-voorziening en Yuris Rechtshulp

U heeft een jurist van Yuris Rechtshulp nodig als de gemeente niet of niet geheel wil tegemoetkomen aan uw verzoek. Het is soms niet zo goed te bepalen wanneer dat is, maar als de consulent u aangeeft dat u geen recht heeft op een voorziening, dan moet u ervan uit gaan dat de gemeente u niet wil helpen. Het beste wat u dan kunt doen is vragen om een besluit. U heeft namelijk een besluit nodig, want dan kunnen wij voor u bezwaar maken. Yuris Rechtshulp helpt u met het bezwaar. Hiervoor nemen wij voor u de volgende stappen:

Stap 1: Onze juristen dienen voor u een bezwaarschrift in.

Stap 2. Onze juristen vragen de relevante stukken op bij het UWV.

Stap 3: Het UWV zal dan het dossier naar Yuris Rechtshulp toezenden.

Stap 4: Na ontvangst daarvan beoordeelt uw jurist de haalbaarheid van het bezwaar. Is uw bezwaar haalbaar, dan maken wij nadere afspraken met u over behandeling van uw zaak. Als de zaak niet haalbaar is en u bent het met ons eens, dan zullen we het bezwaar zonder extra kosten intrekken.

Na onze beoordeling over de haalbaarheid van uw zaak maken we nieuwe afspraken over het vervolg van de procedure. Met Yuris Rechtshulp krijgt u advies op maat. Wanneer het besluit niet klopt, kunt u meteen een jurist het werk laten doen. Dat kan u vele honderden euro’s opleveren.