Wat levert juridische bijstand op?

Het is een terechte vraag: waarom een jurist inschakelen? Wat kost een advocaat of jurist wel niet? En wat levert het op? Als het bijvoorbeeld slecht gaat met het bedrijf en de werkgever wil u ontslaan, dan lijkt het niet zinvol om nog geld uit te geven aan juridische kosten. Toch is de werkelijkheid anders. Wij hebben de ervaring dat onze inspanningen vaak geld opleveren. Er zijn een paar dingen die u moet weten:

  1. Bij een arbeidsgeschil is de werkgever vaak bereid een groot deel van de kosten voor zijn rekening te nemen. De werkgever heeft er namelijk belang bij dat u goed geïnformeerd bent over de regeling die u aangaat.
  2. Als u ontslagen wordt op basis van een sociaal plan, is vaak voorzien in een standaard vergoeding voor rechtsbijstand, zodat u de u aangeboden regeling kunt laten controleren.
  3. Bij veel juridische kwesties zal de partij die het initiatief neemt vaak een beetje onderhandelruimte in zijn voorstel opnemen. Dat is verstandig omdat je daarmee nog enigszins tegemoet kunt komen aan de andere partij, zodat die afziet van procederen. Zo werkt het nu eenmaal. Als u dan zonder slag of stoot het eerste voorstel aanvaardt, laat u waarschijnlijk kansen liggen en lacht de andere partij in zijn vuistje.
  4. Bij ons geldt bij het eerste contact:  niet geschoten is altijd mis. Door onze ervaring kunnen wij u vrij goed een inschatting geven over de uitkomst van de zaak. Geen garanties, maar wel een reëel plan. Het zou jammer zijn die kans te laten liggen.

De vraag is dus niet: Wat kost een jurist? Beter: wat levert het op? Vraag het ons hier.