Vrije juristenkeuze bij rechtsbijstandverzekering

Hoe zit het met de vrije juristenkeuze bij rechtsbijstandverzekering?

Rechtsbijstandsverzekeraars bieden u altijd de keuze om u in een juridisch procedure te laten bijstaan door de jurist van uw keuze. De vrije juristenkeuze is belangrijk voor een goede vertrouwensband tussen u en de jurist die uw zaak behandeld. Het zou niet goed zijn dat u uw eigen jurist niet vertrouwt of dat u twijfelt aan zijn deskundigheid. Wij raden u daarom aan altijd goed te onderzoeken wie uw zaak gaat behandelen. Zeker als u ambtenaar bent of als u een uitkeringskwestie heeft, is het belangrijk om te weten welke ervaring uw juridisch adviseur heeft met het rechtsgebied.

Wat moet u doen bij een conflict?

Als u een conflict heeft met bijvoorbeeld uw werkgever, is het van belang dat uw zaak zo snel mogelijk wordt gemeld bij de verzekeraar. De verzekeraar zal beoordelen of uw kwestie onder dekking valt en als dat het geval is, zal de verzekeraar u informeren over uw mogelijkheden. De meeste verzekeraaars zullen in eerste instantie uw zaak zelf willen behandelen. Als u dat niet wilt, kunt u dat het beste direct melden.

Wat doet Yuris Rechtshulp?

Bent u verzekerd en heeft u een juridische kwestie, dan raden wij u aan met Yuris Rechtshulp contact op te nemen. Samen met u bepalen wij het plan van aanpak en maken we een schatting van de kosten. Wij zullen ook namens u melding doen bij uw verzekeraar. De verzekeraar beoordeelt of de zaak onder de dekking van de verzekering valt en zal het plan van aanpak beoordelen op de haalbaarheid. Valt de zaak onder de dekking van de verzekering en heeft de zaak een redelijke kans van slagen, dan zal de verzekeraar uw kosten voor de juridische procedures vaak rechtstreeks aan ons vergoeden.

Veel verzekeraars hebben een kostenmaximum. Dat betekent dat u slechts tot een maximumbedrag kunt declareren aan uw verzekeraar. Yuris Rechtshulp zoekt direct bij aanvang van de kwestie met u uit wat uw kostenmaximum is en we maken afspraken over wat we gaan doen als het kostenmaximum is bereikt. Wellicht goed om te weten dat wij bijna nooit het kostenmaximum halen en dat we vaak in staat zijn een deel van de juridische kosten bij de wederpartij te verhalen.

Wilt u meer weten over de vrije juristenkeuze, bel dan met ons kantoor.