WW uitkering

Wat is een WW-uitkering?

Wordt u werkloos? Dan heeft vaak recht op een WW-uitkering (WW staat voor Werkloosheidswet). De WW-uitkering is bedoeld voor werknemers die buiten hun schuld werkloos zijn geworden. De hoogte ervan is afhankelijk van uw laatste loon. Daar komt bij dat de duur van de uitkering afhankelijk is van uw arbeidsverleden. De WW-uitkering duurt maximaal 24 maanden. Tussen 2016 en 2019 geldt nog een overgangsrecht. In die periode wordt de maximale duur van de WW-uitkering met 1 maand per kwartaal afgebouwd van 38 maanden naar 24 maanden.

Of u recht heeft op een WW-uitkering wordt beslist door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Het UWV bekijkt aan de hand van uw aanvraagformulier of u in aanmerking komt voor een uitkering en hoe lang de uitkering kan duren. Als u niet aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u geen of een lagere uitkering. Het kan ook zijn dat het UWV van mening is dat u wel aan de voorwaarden voldoet, maar dat u geen of minder recht heeft op een uitkering omdat u door uw eigen schuld werkloos bent geworden.

Het is niet altijd eenvoudig om te controleren of u recht heeft op WW of niet. Er zijn een paar belangrijke regels: als u meer dan 26 weken heeft gewerkt in de laatste 36 weken, dan voldoet u aan de zogenaamde referte-eis. U krijgt dan in ieder geval een kortdurende uitkering van drie maanden. Als u daarnaast ook in de laatste vijf jaren zeker vier jaren heeft gewerkt, krijgt u een langere uitkering. De duur is afhankelijk van uw arbeidsverleden.

WW-uitkering en Yuris Rechtshulp

U heeft een jurist van Yuris Rechtshulp nodig als de WW uitkering geweigerd wordt of als u van mening bent dat de hoogte of de duur ervan niet goed is vastgesteld. De juristen van Yuris Rechtshulp staan u bij in de bezwaarprocedure en ook als u eventueel naar de rechter moet. Wij hebben daarbij een werkwijze die voor u de meeste zekerheid biedt. Onze juristen dienen als eerste voor u een bezwaarschrift in en zij vragen de relevante stukken op bij het UWV. Het UWV zal dan het dossier naar Yuris Rechtshulp toezenden. Na ontvangst daarvan beoordeelt uw jurist de haalbaarheid van het bezwaar. Is uw bezwaar haalbaar, dan maken wij nadere afspraken met u over behandeling van uw zaak. Als de zaak niet haalbaar is en u bent het met ons eens, dan zullen we het bezwaar zonder extra kosten intrekken.