Ziekte en werkloosheid

U bent het niet eens met een besluit van het UWV over uw uitkering. Bijvoorbeeld: het UWV zegt dat u niet ziek bent en dat u gewoon uw eigen werk kan doen. Een ander voorbeeld is dat u geen WW-uitkering krijgt, omdat u het volgens het UWV aan uzelf te wijten heeft dat u arbeidsongeschikt bent. U zult in dat geval merken dat het sociale zekerheidsrecht heel erg ingewikkeld is. Bij Yuris Rechtshulp kunt u terecht als u juridische hulp nodig heeft bij ziekte of werkloosheid. Als het nodig is kunt u gebruik maken van onze diensten om bezwaar te maken of in beroep te gaan bij de Rechtbank.  Begrijpt u het besluit van het UWV niet, of heeft u vragen over de rapportage van de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. Bel dan gerust, onze juristen wijzen u graag de weg.

Wat gaat Yuris Rechtshulp voor u doen?

Tijdens de periode van ziekte, kunnen er allerlei lastige situaties ontstaan, met uw werkgever of met het UWV. Veel juridische problemen kunnen worden voorkomen door goede begeleiding. Die begeleiding kan Yuris Rechtshulp u bieden. Wat er ook gebeurt, wij streven naar snelle en efficiënte oplossingen voor uw vraag of conflict. Samen met u maken wij een plan van aanpak en bepalen wij het doel van onze dienstverlening. Bent u verzekerd voor rechtsbijstand? Dan is het mogelijk dat wij voor u de juridische kosten declareren bij de verzekeraar. Neem contact op met ons kantoor voor meer informatie.

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit over uw uitkering, dan kunt u dat bij ons melden. Wij dienen een proforma bezwaar voor u in. Daarbij vragen we de stukken op bij het UWV. Zodra we die hebben ontvangen, beoordelen wij de haalbaarheid van uw bezwaar. Na de beoordeling van de haalbaarheid van uw zaak, zullen we vervolgafspraken maken. Bent u verzekerd voor rechtsbijstand? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij zullen uw zaak aanmelden bij uw verzekeraar en ervoor zorgen dat u de rekening niet zelf hoeft te betalen.

Yuris Rechtshulp en sociale zekerheid, de 5 meest gestelde vragen:

1. Volgens het UWV ben ik 45% arbeidsongeschikt. Moet ik nu voor 55% mijn eigen werk weer gaan doen?

Het UWV zal na twee jaar arbeidsongeschiktheid gaan bepalen of u recht heeft op een WIA-uitkering. Dat gebeurt in een ingewikkeld proces waarbij de verzekeringsarts een rapportage opstelt en de de arbeidsdeskundige geschikte functies gaat zoeken die u met uw beperkingen kunt uitvoeren. Het percentage arbeidsongeschiktheid is de uitkomst van dat onderzoek. Dat percentage zegt niets over uw geschiktheid voor uw eigen werk. Lees hier meer over uw recht op WIA-uitkering.

2. Hoe kan het dat ik volgens de verzekeringsarts mijn eigen werk kan doen, terwijl de bedrijfsarts mij al twee jaar lang arbeidsongeschikt vindt?

Uw werkgever moet u bij ziekte re-ntegreren. Daarvoor schakelt de werkgever de bedrijfsarts in. De bedrijfsarts moet vaststellen of u inderdaad niet in staat bent uw eigen werk te doen. Uw werkgever blijft verantwoordelijk en hij moet zorgen dat u zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Nu kan het zijn dat de bedrijfsarts u niet vaak genoeg heeft gezien, of dat hij het ziektebeeld verkeerd heeft ingeschat. Het is daarom niet ongebruikelijk dat een werkgever tijdens het eerste ziektejaar het UWV vraagt om een deskundigenoordeel. Op die manier weet iedereen zeker dat de beoordeling van de bedrijfsarts dezelfde is als van de verzekeringsarts van het UWV.

3. Wat betekent het voor mij dat mijn werkgever een loonsanctie heeft gekregen?

Als uw werkgever een loonsanctie heeft gekregen, dan is dat meestal omdat het UWV vindt dat hij te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan. Het gevolg is dat de werkgever u nog maximaal een jaar lang het loon moet blijven betalen. Het betekent bovendien dat u niet zomaar akkoord mag gaan met een ontslagregeling. Het is verstandig bij een loonsanctie de juristen van Yuris Rechtshulp in te schakelen.

4. Ik krijg geen WW, hoe kan ik het besluit van het UWV aanvechten?

Als u het niet eens bent met een besluit van het UWV kunt u bezwaar maken bij het UWV zelf. U doet dat schriftelijk. Het UWV zal u uitnodigen voor een hoorzitting en daarna een besluit op het bezwaar nemen. Als u het ook daarmee niet eens bent, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. De juristen van Yuris Rechtshulp kunnen u helpen bij de procedure.

5. Moet ik een advocaat zoeken als ik in beroep wil gaan tegen een besluit van het UWV?

Het is verstandig in beroep een professional in te schakelen. Als u verzekerd bent voor rechtsbijstand, zal de verzekeraar de kosten daarvoor mogelijk vergoeden. U heeft namelijk vrije keuze wie uw zaak behandelt. De juristen van Yuris Rechtshulp zijn gespecialiseerd in het procedern bij de bestuursrechter en kunnen u goed inhoudelijk bijstaan in de procedure en namens u optreden in de rechtbank.

Meer onderwerpen over WIA, WW en Ziektewet