Strafontslag

Als u werkt bij de overheid en de werkgever vindt dat u een ernstig verwijt gemaakt kan worden, dan loopt u het risico dat u strafontslag krijgt. Dat is de zwaarste straf die aan een ambtenaar kan worden gegeven. Bij strafontslag is uw werkgever van mening dat u zich als ambtenaar schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Hierbij moet u denken aan diefstal of fraude, maar er zijn natuurlijk nog veel meer voorbeelden. Strafontslag is te vergelijken met ontslag op staande voet bij werknemers die geen ambtenaar zijn. Heeft u strafontslag gekregen? Wij kunnen u helpen bij het beoordelen van de juistheid van het besluit van uw werkgever en adviseren wat u nu het beste kunt doen.

Wat kan Yuris Rechtshulp voor u doen?

Zodra uw werkgever uw ontslag heeft aangekondigd neemt u contact op met Yuris Rechtshulp. Wij zullen u helpen met het schrijven van een eerste schriftelijke reactie. Die wordt zienswijze genoemd. Daarna volgt een voor u onzekere periode. U moet bezwaar maken als de straf wordt opgelegd en vaak wordt tegelijkertijd onderhandeld over een eventuele minnelijke regeling. Het is belangrijk dat u zich laat bijstaan in die periode. Er staat namelijk heel veel op het spel, niet alleen uw baan en uw inkomen, maar ook een eventuele uitkering of zelfs de mogelijkheid om elders op een goede manier aan het werk te komen.

Verschillende vormen

Strafontslag kan zowel voorwaardelijk als onvoorwaardelijk opgelegd worden. Wat is het verschil? Voorwaardelijk strafontslag betekent dat uw werkgever van mening is dat u zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim, maar wil u nog een allerlaatste kans geven. Door voorwaardelijk strafontslag op te leggen wordt u nog niet ontslagen, maar zegt de werkgever dat u zich vanaf nu aan strikte, vooraf benoemde regels moet houden. Doet u dat niet, dan volgt alsnog onvoorwaardelijk strafontslag.

Onvoorwaardelijk strafontslag betekent dus dat u per direct ontslagen wordt en geen tweede kans krijgt. Omdat u ambtenaar bent is het strafontslag een besluit waartegen u bezwaar kunt maken. Dat moet u echter wel op tijd doen, want anders komt het besluit vast te staan en kunt u er niets meer aan doen.

Bezwaar maken

Wij adviseren u om contact op te nemen met ons, zodat wij samen met u uw zaak kunnen bekijken en u kunnen adviseren over het vervolg. Wij zullen altijd zorgen dat er tijdig bezwaar wordt gemaakt, zodat u geen rechten verliest. Als het mogelijk is zullen we ook met de werkgever in overleg treden om tot een regeling te komen. Mocht een gesprek niet mogelijk zijn, dan kunnen we besluiten in beroep te gaan bij de rechtbank. Ook bij die procedure staan wij u bij.

Terug naar onderwerpen                                                Ik heb een vraag over strafontslag