Rechtsbijstand werkgever

U bent werkgever en u heeft de verantwoordelijkheid voor uw personeel. Dat is een dankbare taak, u zorgt er met uw bedrijf voor dat gezinnen inkomen hebben en tegelijkertijd zorgt het personeel voor de bloei van uw bedrijf. Toch is de situatie niet altijd ideaal, soms functioneert een werknemer niet, of een deel van uw personeel wordt langdurig ziek. Daar komt bij dat u met personeel ook altijd terechtkomt in een wirwar van regeltjes en verplichtingen. Het is soms niet meer te overzien: is de CAO wel of niet van toepassing? Welk risico loop ik met tijdelijk personeel en wat wordt er van mij verwacht als ik mijn werknemer uit ziekte moet re-integreren. Veel van uw vragen kunnen wij beantwoorden!

Jurist of advocaat

Yuris Rechtshulp heeft gespecialiseerde juristen in dienst die u op het gebied van arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht terzijde kunnen staan. Wij zoeken een pragmatische oplossing afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Soms is advies alleen noodzakelijk, een andere keer zullen we moeten procederen bij de kantonrechter of de bestuursrechter. Het kan ook raadzaam zijn voor langere tijd een jurist in te huren voor de begeleiding van veranderingen in de organisatie. Wij komen graag met u in gesprek over de maatwerkoplossingen voor uw organisatie.

Yuris Rechtshulp voor werkgevers, meest gestelde vragen:

1. Ik moet reorganiseren. Wanneer is sprake van een collectief ontslag en welke procedure moet ik ingaan?

Er is sprake van collectief ontslag als u meer dan 20 medewerkers moet ontslaan. In dat geval moet u de reorganisatie melden bij het UWV. Die zal bij de melding met u nagaan of alle noodzakelijke stappen zijn gevolgd. Soms krijgt u het advies aanpassingen te doen. De melding leidt niet tot een toestemming, het UWV kan ook na een melding de vergunning nog steeds afwijzen. Het is dus steeds de vraag welke procedure u moet volgen. Soms kunt u het beste naar de kantonrechter gaan, de andere keer is het raadzaam een vergunning te vragen bij het UWV.

2. Het UWV vindt dat ik niet genoeg doe aan de re-integratie van mijn medewerker. Wat zijn mijn risico's?

Als u onvoldoende doet aan uw re-integratie, zal het UWV u na afloop van de verplichte doorbetaling van het loon een loonsanctie opleggen. Dat betekent dat u na twee jaar nog een keer maximaal een jaar het loon moet blijven betalen. Dat is een groot risico omdat er geen verzekering is die daarvoor dekking verleent. U doet er goed aan u goed te laten adviseren.

Neem contact met ons op

Blijf niet in onzekerheid over uw opstelling naar uw personeel en vraag juridisch advies aan bij Yuris Rechtshulp. Voor persoonlijk advies neemt u telefonisch contact met ons op.