Plichtsverzuim

Als u als ambtenaar iets doet of nalaat en de werkgever neemt u dat kwalijk, dan kan de werkgever concluderen dat sprake is van plichtsverzuim. De overheidswerkgever kan daar gevolgen aan verbinden, door u bijvoorbeeld in loonschaal terug te plaatsen, u te schorsen of zelf door strafontslag.

Wat doet Yuris Rechtshulp voor u?

Zodra uw werkgever aan u meedeelt dat hij van mening is dat u zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim neemt u contact op met Yuris Rechtshulp. Wij helpen u met een eerste schriftelijke reactie, de zogenaamde zienswijze. Dit is belangrijk, omdat werkgever de argumenten van u die u in de zienswijze weergeeft moet betrekken bij het nemen van een definitief besluit. Op basis van de door u aangevoerde argumenten kan dus worden besloten dat er geen sprake is van plichtsverzuim. Is dat wel het geval kunt u bezwaar maken tegen het vaststellen van het plichtsverzuim. Doet u dat niet dan staat het plichtsverzuim vast en kunt u er in de toekomst niets meer aan doen. Ook in die fase staan wij u bij.

Verschillende vormen van plichtsverzuim

Plichtsverzuim kent diverse gradaties, afhankelijk van hetgeen u heeft gedaan of nagelaten. Voorbeelden zijn het niet opvolgen van een dienstopdracht en het niet houden aan voorschriften. Hierbij geldt dat de gedraging niet perse op de werkplek of tijdens het werk hoeft plaats te vinden. Ook als u privé zich op een bepaalde manier gedraagt kan de werkgever u beschuldigen van plichtsverzuim. Die gedragingen kunnen namelijk ook weerslag hebben op uw functioneren als ambtenaar. Een sprekend voorbeeld hiervan is een ambtenaar die zich bezighoudt met opsporing en tegengaan van drugsactiviteiten, terwijl diezelfde ambtenaar privé zelf wietplanten kweekt en contacten heeft binnen het drugsmilieu.

Gevolgen plichtsverzuim

Plichtsverzuim kan en zal vaak leiden tot een disciplinaire maatregel. Ook de straffen variëren van licht tot zeer zwaar. Hierbij moet u denken aan een schriftelijke berisping, dat is een lichte straf, maar ook strafontslag, de zwaarste straf. Daartussen variëren de straffen van vermindering van verlof, korting op uw salaris tot overplaatsing en schorsing. De straffen zijn per CAO vastgelegd en kunnen dus licht variëren, afhankelijk van de sector waarin u als ambtenaar werkzaam bent.

Deze straffen kunnen al dan niet voorwaardelijk worden opgelegd. Oftewel u wordt gewaarschuwd door uw werkgever door een voorwaardelijke straf. Hiermee wil de werkgever zeggen dat hij niet tolereert wat er is gebeurd, maar dat u nog wel een tweede kans krijgt, zolang u zich vanaf dan in elk geval een door werkgever bepaalde tijd strikt aan de regels houdt. De onvoorwaardelijke straf betekent dat de straf meteen uitgevoerd wordt en u geen tweede kans meer krijgt.

Terug naar onderwerpen                                            Ik heb een vraag over plichtsverzuim