Ontslagprocedure ambtenaar

Ontslagprocedures in het ambtenarenrecht verlopen totaal anders dan ontslagprocedures voor niet-ambtenaren. Bij gewone werknemers zal de werkgever toestemming voor ontslag moeten vragen aan het UWV Werkbedrijf of de Kantonrechter. Ambtenaren hebben een bijzondere positie, omdat hun arbeidsvoorwaarden niet vastgelegd zijn in het Burgerlijk Wetboek, maar in een zogeheten rechtspositieregeling. Dit betekent dat uw werkgever in feite zelf mag overgaan tot het nemen van een ontslagbesluit. Maar dit kan natuurlijk niet zomaar.

Wat doet Yuris Rechtshulp bij dreigend ontslag?

Uw werkgever mag niet zomaar overgaan tot ontslag. Voordat het besluit genomen wordt moet de overheidswerkgever u schriftelijk informeren over het voornemen tot ontslag. Wij helpen u met het opstellen van een zienswijze.  Als ambtenaar krijgt u namelijk de kans uw mening te geven over het voorgenomen ontslag. Dat kan schriftelijk of in een gesprek. Zit u momenteel in deze fase? Dan is het verstandig Yuris Rechtshulp in te schakelen om u te helpen met de standpunten. Nadat u deze zienswijze ingediend hebt, zal uw werkgever overgaan tot verdere besluitvorming. Ondanks uw zienswijze, kan uw werkgever alsnog overgaan tot een ontslag.

Ontslagprocedure ambtenaar

Tegen een ontslagbesluit kunt u bezwaar maken. Yuris Rechtshulp staat u tijdens de ontslagprocedure bij met direct advies en een resultaatgerichte ondersteuning. De procedure is dan als volgt:

  • Het eerste wat we doen, is binnen zes weken schriftelijk bezwaar indienen bij de werkgever. In dit bezwaar staat zo concreet mogelijk aangeven op welke punten u het niet eens bent met het ontslagbesluit. Besluit u deze stap toch niet te nemen? Dan is het ontslag onherroepelijk.
  • Binnen enkele weken krijgen we een reactie op uw schriftelijke bezwaar. Wordt dit ongegrond verklaard? Dan kunt u samen met Yuris Rechtshulp in beroep gaan. Veelal komt het dan tot een zitting waarin u, maar ook uw werkgever, mondeling toelichting mogen geven.
  • Uiterlijk 6 weken na deze zitting krijgt u een brief met daarin de uitspraak van de rechter. Bent uzelf of één van onze adviseurs het niet eens met deze uitspraak, dan kunt u nogmaals in hoger beroep gaan.

Houdt u er wel rekening mee dat door het instellen van bezwaar, beroep of hoger beroep het ontslagbesluit niet opgeheven wordt. Het gevolg hiervan is dat u in die periode geen salaris ontvangt.

Waarom Yuris Rechtshulp? Het ambtenarenrecht is zeer uitgebreid en zit ingewikkeld in elkaar. Het is daarom altijd aan te raden Yuris Rechtshulp in te schakelen, wij zijn gespecialiseerd in het ambtenarenrecht. De hulp van een gespecialiseerd bureau verdient zich in vrijwel alle gevallen terug. Wanneer u namelijk optreedt zonder voldoende kennis of juridische ondersteuning begint u vrijwel altijd met een achterstand. Neem contact op met Yuris Rechtshulp: 013-4689065.

Terug naar onderwerpen                                 Ik heb een vraag over ontslag als ambtenaar