Ontslagen, wat nu?

Soms ziet u het aankomen, maar meestal bent u overdonderd als uw werkgever met de mededeling komt dat u zult worden ontslagen. Maar als u dan wordt ontslagen wat nu? Kunt u ontslag voorkomen en heeft u recht op een ontslagvergoeding? Feit is dat uw werkgever u niet zomaar mag ontslaan. Uw werkgever heeft toestemming nodig van het UWV of van de kantonrechter. Daar is alleen een uitzondering op als u op staande voet wordt ontslagen. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als u beschuldigd wordt van diefstal of fraude.

Vaak treedt uw werkgever met u in overleg. Hij heeft er belang bij de zaak met u te regelen. Dat kan met een vaststellingsovereenkomst. Als u akkoord gaat met een aanbod van uw werkgever, mag de arbeidsovereenkomst in onderling overleg worden beëindigd. U moet daarbij wel goed opletten. Het is van belang dat u uw WW-rechten zo veel mogelijk veilig stelt en dat u geen genoegen neemt met een aanbod dat in alle redelijkheid te laag is.

Wat kunt u zelf doen?

  1. Vraag om bedenktijd. U heeft recht op juridisch advies, en u heeft het recht om hier tijd voor te nemen. Wanneer u bedenktijd krijgt, heeft u de gelegenheid samen met een van onze medewerkers een strategie uitdenken.
  2. Onderteken niets.
  3. Vraag altijd een schriftelijke bevestiging van uw werkgever. Door emoties kunnen in gesprekken eenvoudig misverstanden ontstaan. Dit kan in het ergste geval zelfs negatieve gevolgen hebben voor uw uitkering of ontslagvergoeding.

Ontslagen, wat nu? Wat doet Yuris Rechtshulp voor u?

De gespecialiseerde juristen van Yuris Rechtshulp bieden u begeleiding bij de onderhandelingen met uw werkgever over de voorwaarden voor het ontslag. Dat betekent dat we nagaan of de juiste opzegtermijn is gehanteerd en of de aangeboden vergoeding in de gegeven omstandigheden redelijk is. Verder zullen we ernaar streven dat bij een eventueel ontslag een WW-uitkering zo veel mogelijk verzekerd is.

Als uw werkgever een aanbod doet dat redelijk is, dan zullen we dat zeggen en u adviseren mee te werken. Als het voorstel onjuist is of de geboden vergoeding onredelijk, dan staan we voor u klaar om u bij te staan in de onderhandelingen voor een beter resultaat. Zonodig zullen we u bijstaan in juridische procedures mocht het niet lukken tot overeenstemming te komen.

Bent u op staande voet ontslagen? In dat geval is extra haast geboden. Wij adviseren u om ons direct te bellen op nummer 013-4689065. Onze gespecialiseerde juristen zullen u onmiddellijk te hulp schieten en u bijstaan in het contact met uw werkgever. Klik hier voor meer informatie over ontslag op staande voet.