Ontslag op staande voet

Het zou u maar gebeuren; apart worden geroepen door uw werkgever, die vervolgens meedeelt dat u op staande voet bent ontslagen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw eigendommen te verzamelen en wordt verzocht de werkvloer te verlaten. In een roes hoort u het verhaal aan en volgt de verzoeken van uw werkgever op. Eenmaal thuis beginnen de vragen. Wat is er zojuist gebeurd en nog belangrijker, wat moet u nu doen? Yuris Rechtshulp helpt u graag!

Dringende reden

Is uw werkgever van mening dat er zich een situatie heeft voorgedaan die leidt tot ontslag op staande voet, dan moet zij haar stelling ook kunnen onderbouwen. Uitgangspunt voor een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet is dat er sprake moet zijn van een dringende reden. Denk hierbij aan het schuldig maken aan diefstal of verduistering, of het hardnekkig weigeren een redelijke opdracht van de werkgever uit te voeren. Daarnaast moet het ontslag onverwijld (direct) zijn gegeven en moet uw werkgever de dringende reden ook aan u hebben medegedeeld.

Niet eens met het gegeven ontslag

Er zijn veel redenen om u te verzetten tegen het gegeven ontslag op staande voet. U raakt uw inkomsten kwijt en u heeft misschien ook geen recht op een WW-uitkering. Het ontslag op staande voet wordt namelijk vaak gezien als verwijtbaar ontslag en het UWV zal daarom geen WW-uitkering aan u toekennen. Daarnaast kent ieder verhaal twee kanten; is het ontslag en de reden(en) die uw werkgever aanvoert wel juist, of is er sprake van totaal andere feiten? De vraag of het gegeven ontslag te rechtvaardigen is, zal uit eindelijk beantwoord moeten worden door de rechter, tenzij u en uw werkgever zelf tot een oplossing. Er zal in ieder geval gekeken worden naar alle omstandigheden van het geval.

Juridisch advies

Wanneer u te maken krijgt met een ontslag op staande voet, is ons advies om altijd direct juridische hulp in te schakelen! Yuris Rechtshulp heeft de kennis en kunde in huis om u goed te adviseren over uw positie en mogelijkheden. Samen met u zullen wij stapsgewijs de vervolgstappen bepalen om het best haalbare resultaat na te streven. In een dergelijke kwestie, waar uw werkgever het zwaarste middel gebruikt wat ons arbeidsrecht kent, zijn er namelijk vaak meerdere mogelijkheden dan u aanvankelijk zou denken.