Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Als het slecht gaat met een bedrijf, kunt u als werknemer geconfronteerd worden met ontslag om bedrijfseconomische redenen. U moet daarbij denken aan de situatie dat het bedrijf lange tijd slechte resultaten heeft of een financiële noodsituatie dreigt. Ook kan er sprake zijn van beëindiging van de bedrijfsactiviteiten, een verhuizing of van structurele omzetvermindering. De werkgever dient voor ontslag op bedrijfseconomische redenen toestemming te vragen aan het UWV Werkbedrijf of hij moet een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. In die procedures wordt getoetst of de redenen die de werkgever aanvoert zwaarwegend genoeg zijn voor ontslag. De werkgever kan er ook voor kiezen om geen procedure te starten, maar om een beëindigingsovereenkomst aan te bieden.

Beëindigingsovereenkomst

Door te beoordelen of de beëindigingsovereenkomst voordeliger is dan een ontslag met een aanvraag bij het UWV Werkbedrijf kunnen de gevolgen in kaart gebracht worden. Het is van belang dat het recht op een WW-uitkering blijft bestaan. Ook zou u in aanmerking kunnen komen voor een ontslagvergoeding. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de lengte van uw dienstverband, uw salaris en uw leeftijd.

Afspiegelingsregeling

Vanaf 1 maart 2006 geldt bij reorganisaties niet langer het principe laatst aangenomen werknemer krijgt het eerst zijn/ haar ontslag bij reorganisatie. Vanaf 2006 is de regeling gebaseerd op het afspiegelingsbeginsel. Dit betekend dat werknemers met een gelijkwaardige functie worden verdeeld in leeftijdsgroepen. Werknemers met een gelijkwaardige functie worden verdeeld in leeftijdsgroepen. De leeftijdsopbouw na de ontslagronde moet zoveel mogelijk gelijk zijn aan die daarvoor.

Juridisch advies

Door tijdig juridisch advies in te winnen, staat u een stuk sterker bij de onderhandeling over een eventuele ontslagvergoeding, en andere zaken. Tevens is het van belang te weten of de organisatie daadwerkelijk in een negatieve bedrijfseconomische situatie verkeerd (of er daadwerkelijk een mogelijkheid is u op de grond van deze reden te ontslaan).

Yuris Rechtshulp kijkt met u mee bij een ontslag om bedrijfseconomische omstandigheden en adviseert u over de stappen die u moet nemen. Wij kunnen u informeren over uw rechten en uw mogelijkheden. Yuris Rechtshulp kan u niet alleen bijstaan in procedures tegen uw werkgever, maar kan ook met uw werkgever in onderhandeling treden over hoe de ontstane situatie het beste kan worden opgelost.