Onderwijs en ontslag

Bent u werkzaam in het onderwijs en ondervindt u problemen met uw werkgever? Dan is het belangrijk te weten dat voor u bijzondere regels gelden bij onderwijs en ontslag. Bij conflicten met uw werkgever in het onderwijs en ontslag of dreigend ontslag, is de hulp van een gespecialiseerd jurist onmisbaar. Er zijn veel regels en bijzonder situaties.  Zo is het belangrijk dat iemand die werkzaam is in het onderwijs soms ambtenaar is en soms niet. U bent ambtenaar als u werkt in het openbaar onderwijs. Werkt u in het bijzonder onderwijs, bijvoorbeeld voor de protestants christelijke school, dan bent u geen ambtenaar.

Aanstelling of arbeidsovereenkomst

Als u ambtenaar bent, dan heeft u een aanstellingsbesluit ontvangen. Uw werkgever is een bestuursorgaan dat een publieke taak uitvoert. Als u het niet eens bent met een besluit over uw arbeidsrechtelijke positie, dan kunt u bezwaar maken en in beroep gaan bij de Rechtbank. De bestuursrechtelijk procedure is niet eenvoudig. Het is raadzaam u in die procedure te laten bijstaan.

Als u geen ambtenaar bent, dan heeft u een aanstellingsbrief gekregen. Die brief lijkt veel op een aanstellingsbesluit, maar is eigenlijk een arbeidsovereenkomst. Een juridisch conflict kan uitlopen in een procedure bij de kantonrechter. Ook is er een commissie van beroep die over verschillende soorten conflicten een uitspraak kan doen.

Wat kan Yuris Rechtshulp doen bij een conflict in het onderwijs en ontslag?

De juristen van Yuris Rechtshulp kennen het onderwijs en de procedures die er gelden. Als u een conflict heeft met uw werkgever, of er dreigt ontslag, dan weten wij hoe u zich moet verweren. Vaak wordt er onderhandeld over een minnelijke regeling. Als het nodig is procederen wij voor u bij de kantonrechter, de bestuursrechter of de commissie van beroep.