Hoogte WW uitkering

Als u werkloos wordt, heeft u recht op een WW-uitkering. De hoogte en de duur van de uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden en de hoogte van uw laatste inkomsten. Waar moet u aan denken als u wilt weten hoe hoog de WW-uitkering is en hoe lang u recht heeft op de uitkering?

Hoelang heb ik recht op een uitkering

De duur van de WW-uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. U krijgt minimaal drie maanden WW als u werkloos bent en in het half jaar daarvoor gewerkt hebt. Dat heet de “referte-eis”. Als uw arbeidsverleden langer is, dan is de duur van uw uitkering ook langer. Als u in de laatst vijf kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin u werkloos wordt, minimaal vier jaar tenminste 52 dagen heeft gewerkt, dan heeft u recht op een WW-uitkering die is gebaseerd op uw arbeidsverleden met een maximum van 24 weken. Tussen 2016 en 2019 geldt nog een overgangsperiode. In die periode wordt de maximale duur van de uitkering met 1 maand per kwartaal afgebouwd van 38 naar 24 weken.

Op de website van het UWV kunt u heel eenvoudig nagaan hoelang uw arbeidsverleden is. Voor de berekening van uw uitkering geldt de vuistregel dat u voor elk kalenderjaar dat u heeft gewerkt één maand uitkering krijgt.

Hoe hoog is mijn uitkering

De hoogte van uw uitkering is 70% van het loon dat u verdiende, de eerste twee maanden is het 75%. Om de hoogte van dat loon te bepalen berekent het UWV uw “dagloon”. Dat is het loon dat u per dag verdiende. Daarbij zijn een paar dingen belangrijk. Uw dagloon wordt gebaseerd op uw brutoloon, maar daaraan zit een maximum. Als u meer verdiende dan dat maximum, dan krijgt u een uitkering gebaseerd op het maximumdagloon. Dat kan betekenen dat u veel minder uitkering krijgt dan u misschien had verwacht. Het maximumdagloon wordt vastgesteld door het UWV. U kunt de actuele bedragen vinden op de website van het UWV (klik hier).

Wat doet Yuris Rechtshulp voor mij?

Bent u het niet eens met het UWV over de toekenning van uw WW-uitkering, dan kunt u bezwaar maken. Yuris Rechtshulp helpt u met het bezwaar. Hiervoor nemen wij voor u de volgende stappen:

Stap 1: Onze juristen dienen voor u een bezwaarschrift in.

Stap 2. Onze juristen vragen de relevante stukken op bij het UWV.

Stap 3: Het UWV zal dan het dossier naar Yuris Rechtshulp toezenden.

Stap 4: Na ontvangst daarvan beoordeelt uw jurist de haalbaarheid van het bezwaar. Is uw bezwaar haalbaar, dan maken wij nadere afspraken met u over behandeling van uw zaak. Als de zaak niet haalbaar is en u bent het met ons eens, dan zullen we het bezwaar zonder extra kosten intrekken.

Na onze beoordeling over de haalbaarheid van uw zaak maken we nieuwe afspraken over het vervolg van de procedure. Met Yuris Rechtshulp krijgt u advies op maat. Wanneer het besluit niet klopt, kunt u meteen een jurist het werk laten doen. Dat kan u vele honderden euro’s opleveren.