CAR-UWO voor gemeenteambtenaren

Bent u gemeenteambtenaar?

Als u bij een gemeente werkt, of bij een instelling die aan de gemeente verbonden is, dan heeft u vaak geen contract maar een ambtelijke aanstelling. Veel zaken die betrekking hebben op uw rechtspositie zijn daarin geregeld. Daarnaast zijn de CAO met de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen voor u heel belangrijk. Deze worden samen vaak aangeduid als CAR-UWO. Het CAR-UWO voor gemeenteambtenaren.

CAR-UWO voor gemeenteambtenaren.

In het CAR-UWO vindt u alle regelingen die voor u als ambtenaar belangrijk zijn, zoals een regeling voor uitkeringen bij ontslag, arbeidsvoorwaarden en bepalingen over beoordelingen en over ziekmeldingen. De regeling wordt als model beschikbaar gesteld door de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en is gedeeltelijk het resultaat van onderhandelingen met de bonden. Strikt genomen moet een gemeente het CAR-UWO nog overnemen als een eigen verordening. In bijna alle gemeenten in Nederland wordt het CAR-UWO integraal van toepassing verklaard op alle bij die gemeente in dienst zijnde ambtenaren. Soms wordt op detail afgeweken van de tekst. Een klein aantal gemeenten, zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, hebben een eigen reglement dat afwijkt van het CAR-UWO.

Wat kan Yuris Rechtshulp voor u doen?

Het is niet altijd eenvoudig om bij een conflict met uw werkgever te weten wat uw rechten zijn. De juristen van Yuris Rechtshulp kunnen u helpen in het woud van regels en bepalingen uw weg te vinden. Als u een conflict heeft met uw werkgever, bijvoorbeeld omdat uw werkgever u wil ontslaan, of omdat u vindt dat de werkgever u niet goed begeleid bij arbeidsongeschiktheid, zullen wij u bijstaan. Dat kan door u adviseren of door namens u in gesprek te gaan met de werkgever. Als het nodig is, zullen wij voor u procederen.

Wanneer heeft u juridische hulp nodig?

Het is belangrijk dat u uw rechten kent als u een conflict heeft met uw werkgever. Het belangrijkste advies is niets te tekenen tot u juridisch advies heeft ingewonnen. Het gebeurt nogal eens dat de overheidswerkgever u wil laten tekenen voor uw eigen ontslag met de belofte dat u een ontbindingsvergoeding krijgt. Wat daarbij vaak onvoldoende aan de orde komt, is dat u in die situatie waarschijnlijk geen WW-uitkering of bovenwettelijke uitkering krijgt. Daarmee geeft u vaak heel veel rechten prijs.

Heeft u een slechte beoordeling gekregen, dan moet u er rekening mee houden dat de beoordeling tegen u gaat werken als u tegen de beoordeling geen bezwaar maakt. Een slechte beoordeling wordt niet zelden gevolgd door een tweede slechte beoordeling en daarna zal de werkgever u een laatste kans bieden. Het is voor uw positie vaak niet goed als u een slechte beoordeling onweersproken laat terwijl u het niet eens bent met de inhoud ervan.

Wij raden u aan in de volgende situaties met ons contact op te nemen:

  1. bij een slechte beoordeling;
  2. bij het niet verlengen van een tijdelijke proefaanstelling;
  3. bij een voorstel voor ontslag;
  4. bij problemen over uw reïntegratie bij ziekte.