Bovenwettelijke uitkering

Voor u als ambtenaar bent gelden net iets andere regels dan voor andere werknemers. Heeft u (op korte termijn) geen werk meer, maar wel recht op een WW-uitkering? Dan heeft u als ambtenaar vaak ook recht op een bovenwettelijke uitkering, ofte wel een aanvulling op uw WW. Voorwaarde is daarbij altijd dat u recht heeft op een WW-uitkering. Bovendien is van belang dat u niet een regeling sluit met uw werkgever waarbij u afstand doet van het recht op een bovenwettelijke uitkering.

Wat kan Yuris Rechtshulp voor u doen?

De regelgeving over de duur en hoogte van de bovenwettelijke uitkering verschilt per sector. Als u wilt weten wat voor in uw specifieke situatie geldt en welke mogelijkheden er zijn, dan adviseren wij u door de mogelijkheden voor u op een rijtje te zetten en de voordelen en nadelen van diverse keuzes helder te schetsen. Wij maken voor u een berekening als dat nodig is en kunnen u ook bijstaan in gesprekken met uw werkgever over de hoogte en voorwaarden van een afkoopsom als dat in uw geval aan de orde is. Vervolgens zullen wij u bijstaan in de onderhandelingen met uw werkgever en zonodig voor u een bezwaarprocedure starten.

Hoe hoog is de aanvulling en hoe lang duurt de aanvulling?

Op basis van de voor u geldende rechtspositieregeling kan een aanvulling op de WW betekenen dat u een hogere WW-uitkering krijgt en/of dat de uitkering langer voortduurt. De hoogte en duur van de aanvullende uitkering varieert per rechtspositieregeling. Het is van belang in welke sector binnen de overheid u werkzaam bent. Over het algemeen is de hoogte en duur ook afhankelijk van uw arbeidsverleden, leeftijd en de reden van ontslag.

Kan ik een uitkering afkopen?

In een aantal gevallen kunt u de uitkeringsrechten afkopen. Daarbij kunt u er soms voor kiezen een deel van de rechten af te kopen, bijvoorbeeld alleen het bovenwettelijk deel, maar ook kunt u in een aantal gevallen kiezen om de hele uitkering af te kopen. Dit betekent dat u het recht op uitkering verliest, maar daarvoor in de plaats een eenmalige uitkering krijgt ter vervanging. Over de hoogte van de afkoopsom moet u met uw werkgever afspraken maken. In het algemeen geldt de vuistregel dat u bij afkoop een bedrag krijgt dat gelijk is aan 30% van de af te kopen uitkeringsbedragen. Dat komt omdat dit percentage vroeger in verschillende regelingen voorkwam. Onze ervaring is dat in onderhandelingen meer mogelijk is. Er is dan ruimte om rekening te houden met uw omstandigheden. Daardoor is het mogelijk tot een andere afkoopsom te komen. Wij raden u aan Yuris Rechtshulp te bellen en u te laten bijstaan door onze in het ambtenarenrecht gespecialiseerde juristen.

Terug naar onderwerpen         Ik wil graag meer informatie over de bovenwettelijke uitkering