Zin en nut van conflicten

Gisteravond hebben we een voordracht gehouden bij de ondernemersvereniging Sint Michielsgestel. Jos en ik hebben voor ongeveer 40 mensen gesproken over de zin en het nut van conflicten. Ook kwamen de ontwikkelingen op de juridische markt aan de orde.

We hebben ons publiek voorgehouden dat je conflicten nodig hebt om je te ontwikkelen, als persoon maar ook als team. Dieren kunnen goed met conflicten omgaan en kinderen ook. De vraag is waarom wij zo’n moeite hebben met conflicten. Johan Cruijff zegt: ‘je gaat het pas zien als je het door hebt’. Dat geldt ook voor conflicten. Eén van de voorbeelden die Winsemius geeft in het boek met dezelfde titel gaat over ‘echte’ buitenspelers. We zouden ze niet meer hebben. Volgens JC hebben we ze wel: bijvoorbeeld Marc Overmars. Die kan sprinten maar moet wel de ruimte hebben om te kunnen sprinten. Volgens JC loopt de spits echter het gat dicht zodra Overmars de bal heeft. En in een WC kan Overmars niet sprinten. Beter kan de spits een andere kant kiezen, want dan durft de laatste man ook niet en speelt Overmars één tegen één. Dan kan hij zijn kwaliteiten optimaal benutten. Negenennegentig keer van de honderd gebeurt dat niet, tot grote ergernis van JC. Goed bedoeld maar verre van effectief dus. Ook op de werkvloer gebeurt dit vaker dan je denkt.

Vaak zit onze goede opvoeding ons in de weg. Kinderen en dieren hebben daar geen last van. Conflicten zijn er altijd en worden in een paar seconden afgedaan, vaak zonder bloedvergieten. Dan zijn de verhoudingen weer duidelijk en kunnen we door tot de volgende confrontatie.

Consumenten krijgen,  door gebruik te maken van social media, steeds meer macht. Voorbeelden hiervan zijn het verhaal van The Breaking Guitars (youtube), DELL is HELL (internet) of Bank of America (Twitter).

Conflicten kosten veel tijd, (negatieve) energie en geld. Uit onderzoek blijkt dat de kosten van een arbeidsconflict voor negentig procent bestaan uit nadere kosten dan directe kosten van een advocaat, afkoopsom, verzekeringspremie, e.d. Managers besteden bijvoorbeeld vele tientallen procenten van hun tijd aan conflicten, medewerkers worden ziek en moeten vervangen worden, collega’s blijven langer bij het koffieapparaat hangen, er kan sprake zijn van imagoschade, gemiste omzet, fraude, diefstal, verkeerde beslissingen, enz.

Eén ding staat vast. Als je bij de rechter bent zijn de kosten gemaximaliseerd. Niet alleen in geld. Relaties zijn vaak onherstelbaar verbroken. Juridische procedures duren vaak heel lang en leveren vaak veel juridisch leed op. Daar zit niemand op te wachten. Niemand, behalve advocaten. Advocaten zijn namelijk opgeleid en ingericht om te procederen. Vanuit hun opleiding en businessmodel zijn zij erop gericht om een conflict te laten escaleren, zodat ze maximaal uren kunnen schrijven in een zaak. En vaak schrijven ze ook nog eens met een vork. Er zijn zelfs bedrijven die diensten aanbieden om op no cure no pay basis de rekeningen van advocaten te controleren. Soms levert dat een voordeel op van € 12.000,00 op een rekening van € 20.000,00!

Wij zien dit heel anders. De wereld verandert. Maar weinig mensen zitten te wachten op torenhoge rekeningen en ellenlange procedures. Daar spelen wij op in. Conflicten zijn er altijd en overal. Ons doel is om zoveel mogelijk conflicten op een zo efficiënt mogelijke manier tegen zo laag mogelijke kosten voor iedereen in het conflict af te wikkelen. Geef je bij een advocaat vaak de regie over je eigen zaak uit handen, wij proberen onze cliënten zich bewust te laten zijn van hun positie en zelf de beslissingen in hun eigen zaak te laten nemen. Niet de jurist maar de cliënt zelf bepaalt zijn eigen toekomst. Met andere woorden, hoe word je beter (niet alleen in geld) van een conflict, als mens en als organisatie.

We zien een verandering in de rechterlijke macht op dit terrein. Rechters en rechterlijke instanties gaan steeds meer afscheid nemen van hun afstandelijke en verheven posities. Erkend wordt meer en meer dat in procedures veel meer speelt dan alleen juridisch relevante feiten, bijvoorbeeld emotie of menselijke verhoudingen.

Dat wil overigens niet zeggen dat alle zaken geregeld kunnen worden. Er blijven altijd zaken waarin een juridische vraag een principieel juridisch antwoord van de rechter nodig is. De meerderheid van de zaken kan echter veel sneller en met veel minder inspanning geregeld worden. Het grote voordeel daarbij is dat partijen ook nog eens het gevoel hebben een eigen hand in de oplossing gehad te hebben. Dat heeft een groot positief effect op de acceptatie van een beslissing.

De juridische markt verandert heel snel. Zoals u wellicht weet verkoopt de Hema ondertussen samenlevingsovereenkomsten. Overigens zijn er inmiddels ook notarissen die Hema-rookworsten verkopen! Ook ziet het er naar uit dat de Hema en andere retailers juridische diensten in hapklare brokken gaan verkopen. Je kunt straks dus op zaterdag je boodschappen gaan doen en ondertussen ook je ontslag regelen. Het grote voordeel voor de consument is dat de tarieven naar beneden gaan. De dienstverlening zal transparanter worden. Kwaliteit wordt betaalbaar. Dat betekent ook dat een deel van de markt opengebroken wordt. Mensen die nu niet naar een advocaat toestappen vanwege de angst voor de kosten kunnen straks toch betaalbare en goede juridische hulp krijgen.

Onze conclusie was dat conflicten er altijd en overal zijn en zullen zijn. ‘Samen spelen samen delen’ helpt niet om er goed mee om te gaan. Verantwoordelijkheid nemen wel.

De onderwerpen leverden veel voer op voor discussie bij de toehoorders. Tot laat bleef het onrustig in het Ondernemerscafé van de Drie Zwaantjes in Sint Michielsgestel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.