Wijzigingen in het ontslagrecht en de WW

De komende jaren zullen er wijzigingen in het ontslagrecht plaatsvinden. Er staat er enorm veel te gebeuren op het gebied van werk en inkomen en daar zullen zowel werkgevers als werknemers onherroepelijk mee te maken gaan krijgen.

Het ontslagrecht gaat vanaf 1 juli 2015 ingrijpend worden gewijzigd en ook de WW ondergaat een behoorlijke metamorfose.

Het kabinet en de Tweede Kamer zijn inmiddels akkoord met de wijzigingen en nu ligt het wetsvoorstel  nog ter toetsing voor aan de Eerste Kamer.  De verwachting is dat het wetsvoorstel, wellicht op enkele kleine wijzigingen na, de toetsing zal doorstaan en dan zal iedereen vanaf 1 juli 2015 met de gevolgen daarvan te maken krijgen.

De komende periode zullen wij in de vorm van een blog in het kort ingaan op de belangrijkste wijzigingen die zullen worden doorgevoerd.

Mocht een en ander reeds vragen opleveren die u graag aan ons wil stellen dan kunt u uiteraard naar aanleiding daarvan contact met ons opnemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.