Wijzigingen in het ontslagrecht per 1 juli 2015

Een van de grootste wijzigingen in het toekomstige ontslagrecht ten opzichte van de huidige situatie is de invoering van een verplichte ontslagroute voor de werkgever. Vanaf 1 juli 2015 mag een werkgever niet meer zelf kiezen of hij een ontslagaanvraag voorlegt aan de Kantonrechter of aan het UWV. De route bij ontslag wordt voortaan bepaald door de ontslaggrond. De huidige praktijk van een toetsing vooraf blijft dus wel bestaan.

Een ontslagaanvraag zal aan UWV moeten worden voorgelegd als het gaat om een ontslag om bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige ziekte.

Is er een andere reden voor het ontslag dan hierboven genoemd, dan zal deze grond door de kantonrechter beoordeeld moeten worden.

Op die manier is in principe voor iedereen op voorhand duidelijk welke route bewandeld dient te worden.

Op zich maakt de te volgen procedure straks ook niet meer uit voor de duur daarvan, want de tijd die een procedure uiteindelijk in beslag neemt, kan voortaan in mindering worden gebracht op de geldende opzegtermijn, met dien verstande dat er minimaal een maand opzegtermijn over moet blijven welke in acht moet worden genomen.

Wel blijft het altijd mogelijk om een arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst, maar daarover de volgende keer meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.