Wijziging afspiegelingsbeginsel per 1 april 2014

Per 1 april 2014 vindt er een wijziging plaats van regels in het ontslagrecht en wordt het afspiegelingsbeginsel aangepast. Een werkgever heeft de mogelijkheid om een collectief ontslag (ontslag voor 20 of meer werknemers) aan te vragen bij UWV. Hiervoor dient de werkgever zich te houden aan de regels voor het collectief ontslag. Uit de aangekondigde wijzigingen blijkt dat het afspiegelingsbeginsel wordt aangepast; niet degene die binnen zijn/haar leeftijdsgroep en in een vergelijkbare functie als laatste is aangenomen, maar degene die al recht heeft op een AOW-uitkering komt als eerste in aanmerking voor ontslag.

Met deze wijziging wil de overheid er voor zorgen dat er minder mensen in financieel zwaar weer terecht komen na een ontslag als gevolg van bedrijfseconomische redenen. Een werknemer die al recht heeft op een AOW-uitkering heeft namelijk met de beëindiging van het dienstverband al een inkomensvoorziening. Dit in tegenstelling tot de overige werknemers, die afhankelijk zijn van het inkomen uit arbeid. Daarbij komt dat de groep werknemers van 55+ (overigens wordt deze leeftijdscategorie per 1 april 2014 gewijzigd naar “55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd”) bij een mogelijk ontslag alleen al vanwege hun leeftijd een benadeelde positie innemen bij het vinden van een dienstverband elders. De wijziging ziet dan ook op bescherming van met name deze groep werknemers. Daarentegen speelt de vraag of er met deze wijziging geen sprake is van leeftijdsdiscriminatie, wanneer eerst gekeken wordt naar de groep van AOW-gerechtigde werknemers?

Toepassing van het gewijzigd afspiegelingsbeginsel

Zijn er meer werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt dan het aantal te vervallen arbeidsplaatsen, dan zal gekeken worden naar de duur van het dienstverband van de AOW-gerechtigden (het anciënniteitsbeginsel). Degene die het kortst in dienst is, komt dan het eerst in aanmerking voor het ontslag.

Komen er meer arbeidsplaatsen te vervallen dan het aantal werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, dan zal voor het overige deel weer het afspiegelingsbeginsel worden toegepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.