Wet langdurige zorg is een feit

Zorghervorming compleet met invoering Wlz

Op 2 december 2014 heeft een ruime meerderheid van de Eerste Kamer ingestemd met de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet gaat in per 1 januari 2015 en is samen met de WMO 2015 en de nieuwe Zorgverzekeringswet de opvolger van de AWBZ.

De invoering van de Wlz vormt de laatste stap om de wettelijke basis van de grootscheepse zorghervormingen van het Kabinet Rutte II compleet te maken. Eerder dit jaar ging de Eerste Kamer al akkoord met de WMO 2015 en de Jeugdwet, waarvoor de gemeenten vanaf 1 januari  2015 verantwoordelijk worden.

De Wet langdurige zorg regelt de zorg voor chronisch zieken, ouderen en gehandicapten die in een instelling verblijven en 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Het wordt voor deze mensen ook mogelijk gemaakt met de invoering van de Wlz om deze zorg thuis te kunnen ontvangen. Voorwaarde daarbij is wel dat de kosten daarvan niet hoger mogen zijn dan die van een verblijf in een instelling en de geleverde zorg moet kwalitatief goed zijn. Nu wordt deze zorg nog betaald vanuit de AWBZ.

Yuris Rechtshulp is momenteel voor twee grote partners, te weten KBO-Brabant en Thebe Extra, een juridische helpdesk aan het opzetten om hun leden van juridisch advies te dienen. Daar waar mogelijk staan wij hun leden bij met raad en daad over de gevolgen van de grootscheepse veranderingen in de zorg gerelateerde wetgeving. De verwachting is dat deze wijzigingen zeer zeker ook verslechteringen zullen opleveren voor huidige zorgvragers en uiteraard ook de nieuwe zorgvragers zullen treffen.

Wilt u meer weten over de komende veranderingen met betrekking tot uw rechtspositie dan kunt u nu al contact opnemen met onze gespecialiseerde juristen op 013-4689065 of vul het formulier in op onze contactpagina op www.yurisrechtshulp.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.