De vrije juristenkeuze in het nieuws

In de Consumentengids van mei 2014 is de jaarlijkse test van rechtsbijstandsverzekeringen opgenomen. De diverse aanbieders van deze verzekeringen worden met elkaar vergeleken en dat resulteert uiteindelijk in een testoordeel.

Dit jaar vormen DAS, Centraal Beheer Achmea en Nationale Nederlanden de top drie. In de praktijk worden de meeste verzekeringen uitgevoerd door slechts een handvol rechtshulpverleners, de belangrijkste daarvan zijn DAS, ARAG, SRK, SUR en SAR.

Aangezien in november 2013 het Europese Hof van Justitie een uitspraak heeft gedaan over de vrije juristenkeuze wordt daarover ook kort het een en ander vermeld in het artikel. In het geval van een gerechtelijke of administratieve procedure heeft de verzekerde altijd het recht om zelf een rechtshulpverlener te kiezen.

Een aantal verzekeraars werpt nu drempels op om de verwachte golf aan verzoeken tot betaling van de kosten van een zelf gekozen jurist in te dammen. Voorbeelden daarvan zijn het invoeren van een eigen risico en een verlaging van de maximale kostenvergoeding. De polisvoorwaarden van o.a. DAS, Univé en ZLM zijn hierop reeds aangepast.

Het Hof van Justitie heeft in haar arrest aangegeven dat dergelijke barrières zijn toegestaan mits het daardoor in de praktijk voor een verzekerde niet onmogelijk wordt om een redelijke keuze te maken wie hem gaat vertegenwoordigen.

Je kunt je voorstellen dat een eigen bijdrage van € 250,– en een kostenmaximum van € 2.500,– bij een arbeidsrechtkwestie, zoals gehanteerd door DAS in haar gewijzigde polisvoorwaarden, nogal belemmerend kan werken voor de ‘vrije’ keuze van rechtshulpverlener. Hierover zal nog menig debat gevoerd gaan worden, al dan niet voorgelegd aan en beslecht door een rechter.

Het Verbond van Verzekeraars is terecht van mening dat de bij haar aangesloten aanbieders en uitvoerders van een rechtsbijstandverzekering naar aanleiding van het arrest van het Hof transparant moeten zijn naar hun verzekerden. Zij moeten van het verbond in het geval van een procedure de verzekerde actief informeren over de mogelijkheid om zelf een jurist te kiezen. Te hopen valt dat deze duidelijkheid ook echt gegeven wordt, zodat u als verzekerde echt wat te kiezen heeft.

Kiest u voor ons als rechtshulpverlener dan helpen wij u graag verder om uw vrije juristenkeuze te realiseren bij uw verzekeraar. Meer weten? Bel of stuur ons een e-mail.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.