Vrije juristenkeuze

Als rechtsbijstand verzekerde heb je de vrijheid om een juridisch geschil, dat onder de dekking van de polis valt, onder te brengen bij een jurist van eigen keuze. Het is daarmee net als bij je autoverzekering: als je schade rijdt en die is gedekt, kun je zelf de garage uitkiezen waar je de auto laat repareren.

De rechtsbijstandsverzekeraars denken daar net iets anders over. Dat blijkt uit hoe ze de uitspraak van de rechter uitleggen: je mag pas zelf een advocaat kiezen op het moment dat er sprake is van een gerechtelijke procedure. Wij hebben hier twee bezwaren tegen. Ten eerste gaat het niet om de vrije keuze van een advocaat. In veel gevallen kun je ook net zo goed of zelfs beter terecht bij een gespecialiseerde jurist, vaak tegen een veel lager tarief. Ten tweede, er is geen – juridische – grond voor de voorwaarde dat sprake moet zijn van een gerechtelijke procedure.  Met andere woorden, je kunt je gedekte zaak vanaf het begin laten behandelen door de jurist van jouw keuze op kosten van de verzekeraar.

We hebben inmiddels een stevige discussie met een rechtsbijstandsverzekeraar over een verzekerde die zijn zaak door ons wil laten behandelen. De verzekeraar zegt dat de kosten niet vergoed worden, omdat we geen advocaat zijn. De oplossing hiervoor is eenvoudig: we gaan naar de advocaat om de hoek, laten hem de zaak innemen tegen zijn – veel hogere – tarief, wij behandelen de zaak en we delen de marge tussen ons uurtarief en dat van de advocaat. In dit geval is de rechtsbijstandsverzekeraar € 90,00 exclusief BTW per uur duurder uit dan wanneer we de zaak rechtstreeks in hadden genomen.

Met deze starre opstelling snijdt de rechtsbijstandsverzekeraar in zijn eigen vlees. Maar belangrijker nog: hij dient de belangen van de verzekerde niet. Door het hogere tarief is die namelijk veel eerder bij het in de polis opgenomen kostenmaximum.

In dit geval werken we met een creatieve oplossing om het probleem heen. Dat kan niet altijd. Het is wachten op het eerste proefproces.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.