VOORWAARDELIJK ONGESCHIKTHEIDSONTSLAG?

Na vele jaren werkzaam te zijn geweest voor de politie en en een aantal ernstige dienstongevallen te hebben gehad, wordt een politieambtenaar voor het eerst aangesproken op zijn functioneren. In de jaren die volgden werd hij vaker aangesproken en zelfs voor de duur van een jaar overgeplaatst naar een andere werkplek. De politieambtenaar diende in dat jaar aan te tonen dat hij in staat was op voldoende niveau te functioneren, anders zou hij worden ontslagen. Na dat jaar kan niet beoordeeld worden of de politieambtenaar zijn functioneren heeft verbeterd. Hij heeft namelijk ten gevolge van de ernstige dienstongevallen een operatie moeten ondergaan.

Gedurende de ziekteperiode herstelt de politieambtenaar, maar hij neemt geen contact op met zijn leidinggevende of de bedrijfsarts. Dit wordt hem verweten als plichtsverzuim en bij de volgende overtreding zal de politieambtenaar ontslag verleend worden. In plaats van een besluit tot voorwaardelijk strafontslag ontvangt de politieambtenaar een besluit tot voorwaardelijk ongeschiktheidsontslag. De politie heeft bewust niet gekozen voor strafontslag, om de politieambtenaar een slechte reputatie te besparen.

Omdat de politieambtenaar zich niet kan vinden in het besluit maakt de politieambtenaar bezwaar. Dit bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard, omdat de brief als een waarschuwing moest worden aangemerkt. De politieambtenaar gaat in beroep en de rechtbank verklaart het beroep gegrond. De brief diende wel degelijk aangemerkt te worden als een besluit. Daarnaast kent het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) een gesloten ontslagsysteem. Dat betekent dat alleen ontslag verleend mag worden op de gronden die in het Barp zijn opgesomd. Hoewel ongeschiktheidsontslag een ontslaggrond is, kan dit niet voorwaardelijk worden opgelegd. Het hoogste rechtsprekende orgaan in het ambtenarenrecht, de Centrale Raad van Beroep, deelt dit oordeel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.