Verlof

Verlof zijn ook wel bekend als roostervrije dagen. Daar waar vakantie zich uitstrekt over een langere periode, is verlof bedoeld om kortstondig (een of enkele dagen) de werknemer van zijn werk te ontheven. Belangrijk is echter dat er een onderscheidt gemaakt wordt tussen vakantie en verlof, omdat bij verlof niet dezelfde regels gelden als bij vakantie. Zo zijn de regels omtrent het verlenen van vakantie voor de werkgever veel strakker geregeld dan voor het verlenen van verlof. Vaak zijn er in de CAO bepalingen betreffende het verlof.

Naast het toekennen van verlof zijn er in de wet ook enkele bijzondere vormen van verlof geregeld. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zwangerschaps- en bevallingsverlof, lang en kortdurend zorgverlof en ouderschapsverlof.