Verboden vragen

De werkgever heeft er alle belang bij om tijdens de sollicitatieprocedure zoveel mogelijk over de kandidaten te weten te komen om zo uiteindelijk de juiste persoon in dienst te nemen. Een van de meest geschikte en ook veelvuldige toegepaste manier is het voeren van sollicitatiegesprekken. In deze gesprekken kunnen vele onderwerpen aan bod komen, zoals hobby’s, persoonlijke interesses en waarom de betreffende kandidaat de meest geschikte persoon is voor de invullen van de vacature. Toch mag een werkgever niet alle vragen stellen, er zijn verboden vragen.

Vaak is het lastig om een verboden vraag te herkennen. In het algemeen geldt dat vragen die niet redelijkerwijs kunnen leiden tot beantwoording van de vraag of een kandidaat geschikt is voor de functie verboden vragen zijn. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om vragen als geloofsovertuiging, geaardheid, of politieke voorkeur. Een andere belangrijke vraag die een werkgever niet mag stellen is de vraag of de kandidaat lid is van een vakbond. Op het moment de werkgever toch een dergelijke vraag stelt, hoeft de kandidaat hierop niet te antwoorden.  Uiteraard staat het de kandidaat vrij om toch een antwoord te geven op de gestelde verboden vragen.

Wilt u meer weten over verboden vragen bij de sollicitatie, dan kunt u contact met ons opnemen. Voor gerelateerde onderwerpen, klik hier.