Vakantie

Vakantie, ook wel rehabilitatieperiode genoemd, is voor werknemers vaak een periode waarheen lang uitgekeken wordt. Voor werkgevers daarentegen brengt de vakantieperiode meestal extra werkzaamheden met zich mee. Hij heeft immers de verantwoordelijkheid om ook gedurende deze tijd de organisatie zo optimaal mogelijk te laten draaien. Toch is vakantie ook te zien als een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Vakantie is werknemers de periode waarin zij kunnen ontspannen van hun dagelijkse werkzaamheden.

Gedurende de vakantieperiode die de werknemer geniet behoudt hij onverkort recht op doorbetaling van zijn loon en heeft hij eveneens recht op verdere opbouw van rechten vakantiegeld.

De wet bepaalt onverkort dat de werknemer recht heeft op vakantie tenminste vier maal zijn bedongen arbeidsduur. Hoelang de werknemer precies recht heeft op vakantie is van vele factoren afhankelijk.  Zowel in de wet ook uit de CAO vloeien de vakantierechten van werknemer voort. Ook individueel gemaakt afspraken kunnen een rol spelen. Bovendien hebben oudere werknemers vaak ook nog eens meer vakantiedagen tot hun beschikking dan jongere werknemers.

Ook zijn de vakantierechten bij de onderhandelingen tot het treffen van een ontslagregeling een belangrijk punt. De werkgever heeft er dus alle belang bij om goede vakantieplanning te maken en om een deugdelijke administratie hieromtrent te voeren.