U heeft voortaan de vrije keuze van een jurist binnen uw rechtsbijstandverzekering.

Langs deze weg infomeren wij u over een onderwerp dat de hele juridische wereld op zijn grondvesten doet schudden: vrije keuze van een jurist binnen uw rechtsbijstandverzekering.

Uitspraak EU-Hof

Vanaf 7 november 2013 mogen rechtsbijstandsverzekeraars de verzekerde niet langer weigeren om een juridisch conflict te laten behandelen door een jurist(-e) van hun keuze. Tot die uitspraak is het Hof van Justitie gekomen in een juridische procedure tegen DAS Rechtsbijstand. Volgens het Hof zijn de polisvoorwaarden in strijd met Europese regelgeving als daarin is opgenomen dat een juridisch geschil altijd door de juristen van de verzekeraar wordt behandeld.

Acceptatie

DAS en ook andere verzekeraars erkennen dat de huidige praktijk in strijd is met de regelgeving. DAS geeft aan dat de polisvoorwaarden per direct worden gewijzigd. De strijd is echter nog niet gestreden: uit de berichten blijkt dat DAS – onterecht – stelt dat de verzekerde alleen als er geprocedeerd moet worden, mag kiezen voor een eigen advocaat. Dit is volgens ons een verkeerde uitleg van de uitspraak. Het gaat in de eerste plaats niet alleen om de keuze voor een advocaat. De verzekerde mag ook kiezen voor een gespecialiseerd jurist die in staat is de zaak te doen. Het is bovendien onjuist dat rechtsbijstandverlening beperkt zou zijn tot het voeren van procedures. Het gaat om de gehele behandeling van een zaak.

Het lijkt erop dat DAS en overige verzekeraars moeite hebben om de realiteit te accepteren.  De uitspraak is echter onomkeerbaar. De verzekeraars zullen zich moeten schikken.

Vrije keuze rechtsbijstandverlening

Het arrest van het Hof is goed nieuws voor mensen met een rechtsbijstandverzekering die liever hun zaak laten behandelen door een jurist van hun eigen keuze. Wie tot vandaag een juridisch geschil aanmeldde, moest het doen met de jurist die door de verzekeraar zelf werd aangewezen.

Als u een zaak heeft die onder dekking van uw verzekering valt, bent u vanaf nu vrij in het kiezen van een eigen jurist. De verzekeraar dient – vanaf het begin –  de kosten te dekken zoals bepaald in de polis. Mocht u – weer – van onze diensten gebruik willen maken, zullen wij – zonder kosten aan uw kant – in overleg treden met uw verzekeraar om vooraf zeker te zijn dat de kosten vergoed worden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.