transitievergoeding

Met ingang van 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht. Er gaat dan ook veel gebeuren met de ontslagvergoeding. Die wordt namelijk vervangen door de zogenaamde transitievergoeding. Ook de schadevergoeding na onterecht ontslag verdwijnt per 1 juli 2015.

Wat houdt die transitievergoeding dan in?

Transitievergoeding

  •  Werknemers die minimaal twee jaar in dienst zijn en bij wie op initiatief van de werkgever een einde is gekomen aan het dienstverband, hebben recht op de transitievergoeding.
  • Dit geldt ook voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd dat na twee jaar niet verder wordt verlengd.
  • Deze vergoeding is maximaal een jaarsalaris met als maximum € 75.000,– bruto.
  • bij ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer bestaat geen recht op deze vergoeding.

Hoogte vergoeding

  • Over de eerste 10 jaar van het dienstverband heeft de werknemer recht op 1/6e bruto maandsalaris per volle periode van 6 maanden.
  • Over de jaren daarna heeft een werknemer recht op 1/4e bruto maandsalaris per volle periode van 6 maanden.

Uitzonderingen tot 1 januari 2020

  • Een werknemer van 50 jaar of ouder die 10 jaar of langer in dienst is, heeft recht op 1/2e bruto maandsalaris per volle periode van 6 maanden na zijn 50e jaar.
  • Voor MKB-bedrijven met gemiddeld minder dan 25 werknemers geldt deze uitzondering niet.
  • MKB-bedrijven met gemiddeld minder dan 25 werknemers hoeven ook de gewerkte maanden voor 1 mei 2013 niet mee te nemen voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst als er sprake is van een bedrijfseconomische reden voor het ontslag.
  • Indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd mag de werkgever de arbeidsovereenkomst eenmaal beëindigen zonder daarvoor de transitievergoeding verschuldigd te zijn. De beëindiging moet dan wel plaatsvinden op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Verrekening met transitievergoeding.

Op de uitbetaling van de transitievergoeding mogen door de werkgever bepaalde kosten in mindering worden gebracht.  Het gaat dan om door de werkgever betaalde kosten om zo kort mogelijk werkloos (outplacementtraject) te zijn of kosten om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verbeteren (cursussen en opleidingen). Het in mindering brengen van deze laatste kosten moet vooraf zijn afgesproken, bijvoorbeeld in een studiekostenovereenkomst.

Voorbeeld ontslagvergoeding per 1 juli 2015

Een werknemer van 43 jaar oud, 9 jaar in dienst met een bruto maandsalaris van € 4.500,–

Zou deze werknemer nog onder de huidige omstandigheden ontslagen worden voor 1 juli 2015 dan zou hij recht hebben op een vergoeding van € 41.310,– bruto bij een neutrale beëindiging.

Zou dezelfde werknemer na 1 juli 2015 ontslagen worden dan bedraagt de transitievergoeding nog maar € 13.500,– bruto.

Dat is een erg groot verschil ten nadele van de werknemer. Een voordeel ten opzichte van de huidige situatie is dat de transitievergoeding ook moet worden betaald in situaties die nu vaak geen ontslagvergoeding opleveren voor een werknemer. Te weten, na afloop van een contract voor bepaalde tijd voor twee jaar, na een beëindiging na een periode van twee jaar onafgebroken arbeidsongeschiktheid of bij bedrijfseconomische ontslagen zonder sociaal plan.

Contact

Wilt u meer informatie over de wijzigingen in het ontslagrecht die de Wet Werk en Zekerheid voor u met zich meeneemt? Belt u dan gerust kosteloos met een van de specialisten van Yuris Rechtshulp op 013-4689065.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.