Strafontslag na vrijgezellenfeest

Op een donderdagavond in september 2009 vierden twee politieambtenaren die voornemens waren met elkaar te gaan trouwen afzonderlijk van elkaar hun vrijgezellenfeest met collega’s in Breda. In de nacht die volgde vonden ongeregeldheden plaats, waarbij één van de politieambtenaren vermoedelijk betrokken was.

Volgens de korpschef was het volgende gebeurd. De politieambtenaar had een woordenwisseling gehad met een voorbijganger en had hem aangevallen. Twee van zijn collega’s hadden de politieambtenaar gevraagd om weg te gaan. De politieambtenaar was weggegaan, maar had op een brug op de voorbijganger gewacht. Kennelijk met de bedoeling om nogmaals de confrontatie aan te gaan. Toen de voorbijganger inderdaad wilde passeren viel de politieambtenaar hem nog eens aan. Dezelfde twee collega’s die eerder de politieambtenaar hadden aangesproken, hadden de confrontatie gesust. De politieambtenaar wilde vervolgens niet weggaan en ging voor de derde keer de confrontatie aan met de voorbijganger. Op dat moment werkzame politiecollega’s hadden dit kunnen voorkomen.

Toen de politieambtenaar maandag op zijn werk verscheen, is hij onmiddellijk buiten functie gesteld. Hij mocht de dienstlocaties niet meer betreden en er zou een schorsingsbesluit volgen. Dit besluit volgde enige tijd later, waarbij het de korpschef het voornemen heeft uitgesproken de politieambtenaar onvoorwaardelijk strafontslag te zullen verlenen. De korpschef heeft dit strafontslag daadwerkelijk verleend, omdat hij van mening was dat de gedragingen binnen het werkgebied van de politieambtenaar plaats hadden gevonden. De politieambtenaar ontkende dat hij zich aan de ten laste gelegde gedragingen heeft schuldig gemaakt.

Bijna vier jaar later heeft de Centrale Raad van Beroep een eindoordeel geveld over het vrijgezellenfeest van de politieambtenaar. De Raad overwoog dat er sprake was van een chaotische situatie, meerdere confrontaties, tegenstrijdige getuigenverklaringen en camerabeelden met wisselende posities. Het fysieke geweld wat de politieambtenaar wordt verweten, kan dan ook niet worden vastgesteld. Dat de politieambtenaar op de camerabeelden te zien is op de brug, kan naar het oordeel van de Raad ook niet leiden tot het opzoeken van een confrontatie. Hieruit blijkt slechts dat de politieambtenaar zich op een zeker moment op de brug heeft bevonden. Op de camerabeelden is zelfs te zien dat één van de collega’s van de politieambtenaar het initatief tot fysiek geweld heeft genomen.

Al met al komt de Raad tot de conclusie dat het wellicht verstandiger was geweest als de politieambtenaar en zijn collega’s eerder waren vertrokken, maar dat de door de korpschef verweten gedragingen niet volledig kunnen worden vastgesteld. De korpschef had daarom geen strafontslag mogen verlenen aan de politieambtenaar. Door deze uitspraak zou de politieambtenaar weer terug in dienst zijn bij de politie. De politieambtenaar heeft echter aangegeven daar inmiddels weinig trek meer in te hebben.

Indien u ook een disciplinaire straf wordt opgelegd, kunt u contact opnemen met één van de juristen van Juris Rechtshulp. Zij kunnen u adviseren en bijstaan in uw geschil. Tevens kunnen zij het gesprek aangaan met uw werkgever om tot een voor beide partijen geschikte oplossing te komen.

Bron: ECLI:NL:CRVB:2013:1363

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.