Stopzetten huishoudelijke hulp ongeoorloofd

Gemeenten mogen huishoudelijke hulp niet zomaar schrappen.

Gemeenten mogen niet zomaar stoppen met het vergoeden van huishoudelijke hulp aan mensen met een beperking of chronische ziekte. Dat heeft de rechtbank in Groningen beslist in een zaak tegen de gemeente Dantumadeel. Volgens de rechtbank kan de gemeente zo’n besluit pas na 1 januari 2015 nemen, als de nieuwe WMO van kracht is. Dan nog kan het niet zonder overleg met de cliënten die nu een vergoeding voor huishoudelijke hulp ontvangen. Ook moet er volgens de rechtbank iets in hun situatie zijn veranderd sinds het laatste besluit over hun vergoeding.

Deze uitspraak tegen de gemeente Dantumadeel heeft mogelijk ook gevolgen voor vele andere gemeenten, waaronder ook de gemeente Waalwijk. Ook deze gemeenten hebben mensen met een beperking een brief gestuurd met de mededeling dat hun vergoeding stopt, zonder dat er vooraf overleg heeft plaatsgevonden. In deze brief nam de gemeente het besluit om de toegekende voorziening voor huishoudelijke hulp op basis van nieuwe inzichten te kwalificeren als algemeen gebruikelijk. Op basis daarvan werd de toegekende voorziening voor huishoudelijke hulp ingetrokken per 1 januari 2015.

De rechtbank overweegt in haar vonnis dat het mogelijk is dat een toegekende voorziening kan worden beëindigd. Daarvoor is het echter wel nodig dat er iets in de omstandigheden van de cliënt is veranderd. Een categoriale stopzetting die voor alle burgers in een bepaalde gemeente geldt omdat de gemeente het beleid verandert kan niet. Zeker niet zonder deugdelijk onderzoek te doen en rekening te houden met de omstandigheden van elk specifiek geval. Op basis van de huidige jurisprudentie moet ook worden beoordeeld of een voorziening in het specifieke geval van een cliënt als algemeen gebruikelijk kan worden beschouwd. Ook dat was in dit specifieke geval niet gebeurd.

Voorlopig houden de cliënten om wie het in deze zaak gaat hun voorziening voor huishoudelijke hulp en loopt de voorziening ook na 1 januari 2015 door op grond van het overgangsrecht van artikel 8:9 van de WMO 2015.

Yuris Rechtshulp heeft momenteel een aantal bezwaarzaken lopen tegen de gemeente Waalwijk. Deze gemeente heeft exact dezelfde argumenten gebruikt als de gemeente Dantumadeel om de voorziening aan cliënten stop te zetten. Wij zullen de gemeente haarfijn wijzen op de uitspraak van de rechtbank in Groningen.

Yuris Rechtshulp is momenteel voor twee grote partners, te weten KBO-Brabant en Thebe Extra, een juridische helpdesk aan het opzetten om hun leden van juridisch advies te dienen. Daar waar mogelijk staan wij hun leden bij met raad en daad over de gevolgen van de grootscheepse veranderingen in de zorg gerelateerde wetgeving.

Wilt u meer weten over de komende veranderingen met betrekking tot uw rechtspositie in het kader van de nieuwe WMO dan kunt u nu al contact opnemen met onze gespecialiseerde juristen op 013-4689065 of vul het formulier in op onze contactpagina op www.yurisrechtshulp.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.