Relatiebeding

Anders dan het concurrentiebeding is een relatiebeding bedoeld om een voormalig werkgever (enigszins) te beperken in zijn vrijheid van arbeidskeuze. Het relatiebeding is een beding dat de voormalig werknemer verbiedt om gedurende een bepaalde tijd na de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst contact te hebben met relaties van de werkgever. Net als bij het (non-) concurrentiebeding geldt hier vooraf schriftelijk vastgelegd moet zijn op welke relaties het beding van toepassing is.