Het ontvreemden van goederen op de werkvloer; ontslagwaardig?

U bent werknemer op een broodafdeling in een supermarkt en ruikt de heerlijke verse geur van brood en banket. Vervolgens besluit u het lekkere gebak voor te proeven. Kunt u dit zomaar doen? Of heeft dit fatale gevolgen voor u?

Begin mei 2013, heeft de kantonrechter (LJN: BZ9196, Sector Kanton Rechtbank Utrecht, 649576 ME VERZ 13-74) uitspraak gedaan in een dergelijke situatie. De werkneemster was in de veronderstelling dat het tot haar taak behoorde om etenswaren te proeven in het kader van controle. De werkgever was een andere mening toebedeeld. Hij vond dat de werkneemster haar taken te buiten is gegaan en in feite gewoon van het brood en banket heeft gesnoept zonder hiervoor te hebben betaald.

De kantonrechter deelde de mening van de werkgever. Hij was namelijk van oordeel dat in een arbeidsrelatie de werkgever en de werknemer elkaar moeten kunnen vertrouwen. De kantonrechter is van mening dat de werkneemster tijdens werktijd van etenswaren heeft gegeten. De werkneemster heeft hierdoor de huisregels waarmee zij bekend was overtreden. De werkneemster had nog aangevoerd dat de etenswaren weinig geld waard zijn, maar dat vond de kantonrechter geen reden om af te zien van het ontslag.

Doordat het vertrouwen over en weer weg is levert dit een verandering op in uw situatie. In een dergelijke situatie kan niet van de werkgever worden gevergd de arbeidsovereenkomst in stand te laten. Het gevolg is dat de arbeidsovereenkomst zal worden ontbonden.

Deze uitspraak rijmt met eerdere uitspraken. Zo oordeelde onder meer de kantonrechter Helmond op 10 februari 2003 (JAR 2003/80) dat het mee naar huis nemen van een pen een gedraging is die een ontslag op staande voet rechtvaardigt. Dat het hier “enkel” een pen betrof, weegt daarbij niet op tegen de gedraging. Ditzelfde oordeelde de kantonrechter Haarlem op 16 november 2000 (JAR 2001/9). In deze kwestie ging het om een stewardess die de inhoud van een open zakje pinda’s op at, terwijl zij wist van het strikte beleid van werkgever omtrent het ontvreemden van goederen. De gedraging weegt ook hier zwaarder dan hetgeen feitelijk door de werknemer is ontvreemdt.

dringende reden

Daarentegen zijn er eveneens uitspraken vindbaar waar het ontslag op staande voet wegens het ontvreemden van goederen, dan wel nuttigen van etenswaren, niet door de rechterlijke macht werd gehonoreerd. Een rechter zal altijd beoordelen in hoeverre er sprake is van zowel een objectieve als subjectieve dringende reden. Dit betekent enerzijds dat het een gedraging moet zijn waarbij ook andere werkgevers zouden overgaan tot een ontslag op staande voet, zoals bij diefstal. Anderzijds zal er gekeken moeten worden naar de omstandigheden van het geval en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en of het daarbij voor de betreffende werkgever  noodzakelijk is om tot ontslag op staande voet over te gaan. Bij de beoordeling van de subjectieve dringende reden spelen dus vragen als “welke functie bekleedt de werknemer”, “is het een ernstig vergrijp”, “wat voor gevolgen heeft het ontslag op staande voet”en “hoe staan deze omstandigheden in verhouding tot de geldende beleidsregels van werkgever”. Jurisprudentie wijst daarbij in ieder geval uit dat hoe strikter het beleid is wat werkgever hanteren met betrekking tot diefstal, hoe groter de kans is dat de rechter in haar oordeel daarin meegaat.

Gelet op het bovenstaande luidt het advies dan ook om twee keer na te denken voordat u iets proeft of mee naar huis neemt vanuit het werk, ondanks dat een en ander dus niet vanzelfsprekend leidt tot een ontslag op staande voet. Mocht u als werknemer onverhoopt toch met een soortgelijke situatie te maken krijgen waarbij werkgever u op staande voet ontslaat wegens het ontvreemden van goederen, dan kunt u bij ons altijd binnenlopen voor juridisch advies. Uiteraard met een kopje koffie en een heerlijk koekje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.