Proeftijdbeding

Vaak wordt bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst door de werkgever met een werknemer een proeftijdbeding overeengekomen. In feite is een proeftijd niet meer dan een vooraf overeengekomen periode van kennismaking. Gedurende die kennismakingsperiode is het zowel de werkgever als de werknemer in beginsel toegestaan om de arbeidsovereenkomst per direct te verbreken.  Voor de werkgever kan het proeftijdbeding mogelijk een laatste escape zijn om nog snel van een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd af te komen, waarvan al snel duidelijk is dat hij of zij ernstige essentiële functie-eigenschappen mist.

Ook voor het proefbeding geldt dat voor de totstandkoming van rechtsgeldig beding aan een aantal vereisten voldaan moet zijn. Die voorwaarden zijn bij wet geregeld. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat die wettelijke voorschriften zeer strikt worden geïnterpreteerd. Zó strikt zelfs dat men in de literatuur ook wel spreekt over een “ijzeren proeftijd”. Een eerste voorwaarden is dat het proeftijd niet langer mag duren dan wettelijk is bepaald. Daarbij wordt voor de bepaling van de maximale duur van het proeftijdbeding een onderscheid gemaakt tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt nog eens een verder onderscheid gemaakt waarbij de maximale duur van de proeftijd afhankelijk is van de duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een andere voorwaarden voor een rechtsgeldig proeftijdbeding is dat de duur van de proeftijd voor zowel de werkgever als de werknemer gelijk aan elkaar moet zijn. Het is dus voor werkgever niet toegestaan om te bedingen dat voor hem een langere proeftijd geldt dan voor de werknemer.

Komt het proeftijdbeding echter niet rechtsgeldig tot stand en de werkgever zegt toch in die proeftijd de arbeidsovereenkomst op, dan loopt de werkgever het grote risico dat hij ofwel de werknemer alsnog weer (vast) in dienst moet nemen ofwel mogelijk een flinke schadevergoeding aan de werknemer moet betalen.