Plichtsverzuim in de privé sfeer

Een ambtenaar, werkzaam bij het Korps landelijke politiediensten (Klpd), wordt verdacht van zeer ernstig plichtsverzuim. Er wordt hem verweten dat hij zijn ex-echtgenote een e-mail heeft gestuurd om haar te chanteren. In de e-mail had de ambtenaar gedreigd een seksfilm van zijn ex-echtgenote op YouTube te zetten en haar eigendommen weg te gooien als zij hem geen € 250,- zou betalen. Deze e-mail heeft ertoe geleid dat de ex-echtgenote aangifte heeft gedaan tegen de ambtenaar. Tevens wordt de ambtenaar verweten dat hij zijn vader, twee broers en de advocaat van zijn vader ten onrechte heeft doen geloven dat hij een aanzienlijk geldbedrag van zijn vader had geschonken aan KWF Kankerbestrijding. De ambtenaar had zelfs een brief van KWF Kankerbestrijding vervalst en naar de advocaat van zijn vader gestuurd om hen te overtuigen van de schenking. Ook dit gedrag heeft geleid tot een aangifte tegen de ambtenaar.

De ambtenaar vindt niet dat hij zich zo ernstig misdragen heeft dat daar de zwaarste straf van strafontslag tegenover staat. Hij stelt zich op het standpunt dat de e-mail aan zijn ex-echtgenote een privé aangelegenheid was en dat hij nooit de intentie had om daadwerkelijk te doen wat hij zijn ex-echtgenote had beloofd. Het ging verder slechts om een film waarin zijn ex-echtgenote zich uitkleedt en in bed gaat liggen. Ook moet de situatie bezien worden in de context van de vervelend verlopen echtscheiding. De aangifte van zijn ex-echtgenote zou dan ook alleen gedaan zijn om de ambtenaar een hak te zetten.

De rechtbank oordeelt dat de ambtenaar de verdenking van afdreiging op zich heeft geladen door de indruk te wekken de seksfilm op YouTube te zetten en de eigendommen van zijn ex-echtgenote, maar ook van haar moeder en kind, weg te gooien. De rechtbank is verder van oordeel dat ook handelen buiten diensttijd onder omstandigheden strijdig zijn met hetgeen een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. De handelingen van de ambtenaar hebben hun weerslag op het functioneren als politieambtenaar en op het aanzien van het politiekorps. De rechtbank oordeelt dat sprake is van zeer ernstig plichtsverzuim.

De ambtenaar vindt tevens dat de leugen over het schenken van het geldbedrag van zijn vader aan KWF Kankerbestrijding geen zeer ernstig plichtsverzuim oplevert. Ook deze gedraging valt binnen de privésfeer. Hij is slechts op aanwijzing van zijn vader de belofte van zijn overleden moeder nagekomen. Intussen heeft zijn vader de aangifte ingetrokken en is de strafzaak geseponeerd. Ook is de zaak financieel afgewikkeld. Ook op dit punt volgt de rechtbank de ambtenaar niet. De Officier van Justitie heeft voldoende bewezen geacht dat de ambtenaar een strafbaar feit heeft gepleegd en KWF Kankerbestrijding overweegt zelf aangifte te doen. De rechtbank oordeelt dat ook dit handelen van de ambtenaar gekwalificeerd kan worden als zeer ernstig plichtsverzuim.

Mede omdat de ambtenaar eerder disciplinair gestraft was in verband met gedragingen rondom zijn echtscheiding en vanwege zijn voorbeeldfunctie als politieambtenaar oordeelt de rechtbank dat de straf van ontslag niet onevenredig is. Het veertigjarige dienstverband en de lastige privé situatie van de ambtenaar doet daar niet aan af.

Bron: ECLI:NL:RBMNE:2013:3685

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.