Ontwikkelingen Philip Morris

Van een akkoord tussen de vakbonden en Philip Morris over de inhoud van een sociaal plan is voorlopig nog geen sprake. Sterker nog, de discussie tussen de bonden en het bedrijf dreigt te verzanden in oneigenlijke argumenten. De vakbonden eisen nu van het bedrijf de miljoenen euro’s terug die het bedrijf door de jaren heen aan belastingvoordeel heeft gekregen.

Wij vinden dat een te makkelijk punt om mee te scoren. Onze wetgeving heeft dergelijke constructies toegestaan en mede om die reden heeft een bedrijf als Philip Morris zich in Nederland gevestigd. De andere kant van de medaille zou namelijk zijn dat er nooit werkgelegenheid zou zijn geweest voor de medewerkers van Philip Morris in Nederland aangezien het bedrijf ook voor een locatie in een ander land had kunnen kiezen.

Wij snappen dat de bonden op willen komen voor de belangen van de werknemers maar daarin moet men wel realistisch blijven. Het sociaal plan dat tot dusverre is voorgesteld ziet er absoluut niet slecht uit en Philip Morris is vast bereid nog wel wat water bij de wijn te doen als er maar constructief overleg wordt gevoerd. Investeren in vervangende werkgelegenheid in West-Brabant en Zeeland is daarbij een goed uitgangspunt maar dan moeten ook de desbetreffende gemeenten en betrokken provincies daaraan een bijdrage leveren.

Juridisch Advies & bijstand

Yuris Rechtshulp komt op voor uw rechten als werknemer van Philip Morris of een van haar toeleveranciers. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan 013-4689065 en vraag naar een van onze arbeidsrecht specialisten. Voor ons advies kunt u straks desgewenst het bedrag van € 750,– aanwenden dat Philip Morris ter beschikking wil stellen voor het inwinnen van juridisch advies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.