Ontwikkelingen binnen de door de overheid gefinancierde rechtshulp.

Op 01-11-2013 stond er een artikel in het Nederlands Dagblad dat ging over de ontwikkelingen binnen de juridische rechtshulp. Daarin komt onder meer aan de orde dat er flinke bezuinigingen van uit de overheid op til zijn wat betreft door de overheid gefinancierde rechtshulp. De verwachting is dat als gevolg van de plannen van het kabinet mensen met weinig of geen geld nauwelijks meer naar de rechter kunnen.

Voor ons is de opmerking in het artikel van de heer Vogel: ‘mensen willen niet procederen ….’ aanleiding om een paar woorden te wijden.  We zien het dagelijks in de praktijk: juridisch leed.  In een juridisch geschil zijn niet alleen de kosten een belangrijke factor. Ook de negatieve  energie die zo’n geschil kost, mag niet onderschat worden. De vuile was komt buiten te hangen, je moet je tegen van alles verweren, relaties komen op het spel te staan, etc.  Als je bij de rechter bent zijn de kosten gemaximaliseerd en is het conflict maximaal geëscaleerd, vaak met veel verderstrekkende en onbedoelde neveneffecten dan vooraf voorzienbaar was.

Dat wil niemand en wij als rechtsbijstandverleners moeten dat ook niet willen. Vanuit de wetenschap dat mensen niet willen procederen moet een rechtsbijstandsverlener zich opstellen als een juridische coach. Met coaching kunnen mensen bewust worden gemaakt van hun rol in een conflict en het feit dat zij zelf bepalen wat de uitkomst ervan is. Voor het zover is, is er nog een lange weg te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.