Ontslagvergoeding voor ambtenaren

Ambtenaren die worden ontslagen vanwege verstoorde verhoudingen kunnen sinds 28 februari 2013 aanspraak maken op een ontslagvergoeding. Deze vergoeding geldt alleen indien de werkgever een overwegend aandeel heeft in de ontstane verstoorde verhoudingen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werkgever het begin van de impasse heeft veroorzaakt en vervolgens geen ruimte meer biedt om de situatie bespreekbaar te maken.

De Centrale Raad van Beroep, het hoogste rechtsprekende orgaan in het bestuursrecht, heeft op 28 februari 2013 een formule voor de ontslagvergoeding voor ambtenaren ontwikkeld. De formule bestaat uit drie onderdelen.

Het eerste onderdeel is het bruto maandsalaris zoals dat gold ten tijde van het ontslag, inclusief vakantiegeld en eventuele toeslagen. Het tweede onderdeel is het aantal dienstjaren gedeeld door twee. Het derde onderdeel is de factor die het aandeel van de werkgever vertegenwoordigt.

Er zijn drie factoren mogelijk: 0,5, 0,75 en 1. Welke factor toegepast moet worden is afhankelijk van het aandeel van de werkgever in de ontstane verstoorde verhoudingen. Bij een aandeel van de werkgever van 51 tot 65% wordt een factor van 0,5 toegepast. De factor 0,75 wordt toegepast bij een aandeel van de werkgever van 65 tot 80%. Tot slot wordt factor 1 toegepast bij een aandeel van de werkgever van 80 tot 100%.

Vervolgens worden de drie onderdelen met elkaar vermenigvuldigd. De formule is als volgt:

Ontslagvergoeding voor ambtenaren = bruto maandsalaris x aantal dienstjaren : 2 x factor

In vergelijking met de kantonrechtersformule die geldt voor reguliere werknemers, is de formule voor de ontslagvergoeding voor ambtenaren wat mager. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met kansen op de arbeidsmarkt, gezondheidstoestand en reputatieschade.

Daar staat tegenover dat de werkgever wel gehouden kan zijn om hier andere faciliteiten voor aan te bieden, zoals outplacement. De kosten voor deze faciliteiten mogen niet van de ontslagvergoeding worden afgetrokken. Hetzelfde geldt voor salaris over perioden waarin de ambtenaar niet werkzaam is geweest ten gevolge van maatregelen van de werkgever.

De juristen van Yuris Rechtshulp B.V. beschikken over jarenlange ervaring en expertise en kunnen u bijstaan en adviseren in situaties waarin u recht heeft op een ontslagvergoeding. Samen met u bekijken zij op welke vergoeding u recht heeft.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.