Ontslag Philip Morris

Wordt u hard getroffen door de sluiting van de fabriek van Philip Morris?  De werknemers in de regio West-Brabant  krijgen het wat dat betreft de laatste tijd sowieso flink voor de kiezen. Ook bij Fokker Services in Woensdrecht zullen opnieuw ontslagen vallen. Gesproken wordt over zo’n 105 banen die daar zullen verdwijnen. Daarnaast sluit Philips Lighting in Roosendaal haar fabriek eind 2015.

Dit raakt overigens niet alleen de regio West-Brabant maar ook de aangrenzende provincie Zeeland en de in België wonende werknemers van deze bedrijven.

Er moet een goed sociaal plan komen voor de medewerkers van Philip Morris, zodat zij op een goede manier van werk naar werk kunnen worden begeleid en ook financieel verder ondersteund worden. De vakbonden zijn in overleg met de directie van Philip Morris over de mogelijkheden van een sociaal plan. Dit plan zou wat mij betreft ook van toepassing moeten zijn op de werknemers die ontslagen zullen worden bij toeleveranciers van Philip Morris. Het bedrijf en de bonden moeten zich daar dan ook  hard voor maken.

Sociaal Plan Philip Morris

Inmiddels is bekend dat er een voorstel voor een sociaal plan op tafel ligt na onderhandelingen tussen het bedrijf en de vakbonden. Dit zal nog verder besproken moeten worden. Belangrijke onderdelen daaruit zijn dat:

–          De ‘oude’ kantonrechtersformule zal worden toegepast met een correctiefactor 1,3.

–          Een minimale vergoeding van 3 maandsalarissen.

–          Volledige vrijstelling van werkzaamheden met behoud van salaris en overige arbeidsvoorwaarden gedurende de opzegtermijn

–          Extra vergoeding als werknemers er lang over doen om elders een andere baan te vinden.

–          Overbruggingsregeling tot AOW gerechtigde leeftijd voor de werknemers van 60 jaar en ouder

–          Speciale ondersteuning voor zieke en gehandicapte werknemers.

–          Outplacementbegeleiding gedurende 12 maanden ( beschikbaar bedrag € 6.500,– per medewerker)

–          Verhuiskostenregeling ( 1/12 van het jaarsalaris)

–          Per medewerker stelt Philip Morris een bedrag van € 750,– beschikbaar voor het inwinnen van juridisch advies en advies op het gebied van financiële planning.

Het kabinet heeft al aangegeven alert te zullen zijn dat er een goed sociaal plan tot stand komt. Te hopen valt dat dit niet alleen woorden voor de bühne zijn. Daarnaast zou het Philip Morris sieren als grote onderdelen uit dit sociaal plan ook gelden voor medewerkers van toeleveranciers van het bedrijf die hun banen verliezen als gevolg van dit massa ontslag.

Juridisch Advies & bijstand

Yuris Rechtshulp komt op voor uw rechten als werknemer van Philip Morris of een van haar toeleveranciers. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan 013-4689065 en vraag naar een van onze arbeidsrecht specialisten. Voor ons advies kunt u straks desgewenst het bedrag van € 750,– aanwenden dat Philip Morris ter beschikking wil stellen voor het inwinnen van juridisch advies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.