Ontslag ambtenaar

Als u als ambtenaar ontslag krijgt aangezegd, doet u er goed aan zo spoedig mogelijk professionele rechtshulp te zoeken. Veel beslissingen bij een ontslag zijn gebaseerd op formele besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen die besluiten kan bezwaar worden aangetekend, maar dat kan slechts gedurende een termijn van zes weken. Als de termijn verstreken is, is het niet meer mogelijk om het ontslag aan te vechten.

Het is bovendien vaak wenselijk dat wij voorafgaand aan het ontslag worden ingeschakeld. Voordat de ambtenaar ontslag krijgt, vindt vaak een gesprek plaats en daarbij is in veel gevallen wel enige ruimte voor onderhandelingen. Het is raadzaam die gelegenheid zo veel mogelijk te gebruiken en niet de procedures af te wachten. Ons team kan u helpen bij die onderhandelingen.

Bent u ten tijde van uw ontslag ambtenaar, dan heeft u verschillende rechten en mogelijkheden. Zo is het belangrijk te weten dat bij ontslag de werkgever eigen risico dragen is voor de WW. Daarnaast zijn er meer verschillen te noemen. Ter verelijking: medewerker X is werknemer bij een bedrijf. Na tien jaar werken wordt hij door zijn werkgever ontslagen omdat ze het niet meer zo goed met elkaar kunnen vinden. De werkgever kan dan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden, maar dat betekent dat vaak dat werknemer X een ontbindingsvergoeding krijgt. Daarna krijgt werknemer X de WW van het UWV. Daarnaast hebben we ambtenaar Y. Ambtenaar Y werkt bij een gemeente in het midden van het land. Ook hij werkt inmiddels 10 jaar bij de gemeente en ook hij kan het niet meer zo goed vinden met zijn leidinggevende. De gemeente zal in verband met het aan te zeggen ontslag ambtenaar Y uitnodigen voor een gesprek. Daarbij zal de gemeente aangeven dat ontslag voor ambtenaar Y onvermijdelijk is, maar dat ze graag een regeling willen treffen. De gemeente kan dan niet volstaan met de vaststelling dat de verhoudingen verstoord zijn. De gemeente moet bij ontslag ambtenaar Y uitleggen waarom sprake is van een ontslaggrond en ambtenaar Y kan het daarmee oneens zijn en bezwaar aanteken. Dat kan leiden tot langdurige procedures die voor zowel de gemeente als voor de ambetenaar veel onzekerheid geeft. Van daar dat in verband met het ontslag ambtenaar Y uitgenodigd zal worden om te praten over een minnelijke regeling.

Bij de minnelijke regeling is van belang dat de gemeente de WW helemaal zelf zal moeten betalen en daarnaast vaak ook nog verschillende bovenwettelijke uitkeringen. In de praktijk betekent dat, dat de overheid niet snel bereid zal zijn bij een ontslag ambtenaar Y een vergoeding te geven. Die wordt ook vrijwel nooit op die manier gegeven. Wel is het mogelijk afspraken te maken over de betaling van de uitkering, bijvoorbeeld over afkoop van onderdelen van de uitkering.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of heeft u een vraag over uw zaak, aarzel dan niet te bellen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.