Ontslag als onderwijzer

Als u ontslagen wordt als onderwijzer, gelden niet dezelfde regels bij uitkeringen en vergoedingen. Wanneer heeft u recht op een ontbindingsvergoeding? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Met deze blog zal ik daarover iets meer informatie geven. Er is namelijk veel niet duidelijk en daardoor weet u soms niet wat uw rechten zijn.

ontslagen als onderwijzer

Allereerst is van belang dat uw positie als onderwijzer anders is dan een “gewone” werknemer. U moet in de eerste plaats bepalen of u ambtenaar bent of dat u een arbeidsovereenkomst heeft. U bent ambtenaar als u werkzaam bent in het openbaar onderwijs. Werkt u  in het bijzonder onderwijs, dan bent u een werknemer en heeft u een arbeidsovereenkomst. In het openbaar onderwijs kan uw werkgever u ontslaan door het nemen van een besluit. Tegen zo’n besluit kunt u bezwaar maken en beroep instellen bij de bestuursrechter (Wilt u meer lezen over ontslag als ambtenaar, klik dan hier). In het bijzonder onderwijs kan de arbeids0vereenkomst worden opgezegd. Bij reguliere werknemers kan dat niet zonder dat het UWV daarvoor toestemming heeft gegeven, of zonder dat de kantonrechter besluit de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Bij het onderwijs ligt dat anders. Bij uw ontslag als onderwijzer hoeft uw werkgever niet te vragen om een vergunning, hij hoeft zelfs niet naar de kantonrechter. In de praktijk doet de werkgever dat vaak wel, omdat hij anders het risico loopt in allerlei interne procedures terecht te komen. Als onderwijzer kunt u namelijk wel beroep instellen bij een Commissie van Beroep en die procedure is voor de werkgever vaak minder aantrekkelijk.

Ontslagvergoeding

In de praktijk is het gebruikelijk dat de werkgever de kantonrechter verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter zal in dat geval vaak een ontbindingsvergoeding bepalen. U moet  er daarbij vanuit gaan dat die vergoeding lang niet altijd gelijk is aan het bedrag dat u met de kantonrechtersformule kunt uitrekenen. Dat komt omdat de rechter er rekening mee houdt dat u als onderwijzer bij ontlag vaak recht heeft op aanvullende uitkeringen naast en na uw WW-uitkering.

WW-uitkering en bovenwettelijke uitkering

Bij ontslag als onderwijzer heeft u mogelijk recht op een WW-uitkering. Daarbij is wel van belang dat u niet verwijtbaar werkloos moet zijn. Als u recht heeft op WW, dan heeft u waarschijnlijk ook recht op de bovenwettelijke uitkering. U heeft daardoor waarschijnlijk een hogere uitkering en een uitkering die langer doorloopt. Wist u trouwens dat de de onderwijswerkgever zelf de WW moet betalen, zij is namelijk eigenrisicodrager voor de WW.

Onderhandelen

Wij raden u aan bij uw ontslag te onderhandelen over een regeling. In bepaalde omstandigheden is de werkgever bereid de bovenwettelijke uitkering af te kopen. Dat kan aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld als u voor uzelf wil beginnen. Het is daarnaast heel belangrijk te weten hoe het ontslag wordt geformuleerd. In mijn volgende blog wil ik daarover iets meer gaan zeggen. Ik zal daarbij ingaan op de situatie van een van mijn cliënten. Zij werkte voor een klein aantal uren in een school. Toen de school haar niet meer kon gebruiken, werd ze overgeplaatst naar een school op anderhalf uur reisafstand. Dat weigerde ze, logisch, want voor drie uurtjes werken ga je niet drie uur reizen. Zeker niet als je daarbij ook berekent dat het loon niet genoeg is om de reiskosten te dekken. De werkgever vond daarom dat ze verwijtbaar werkloos was.

Onze juridisch specialisten kunnen optimaal ondersteunen en er op toezien dat u krijgt waar u recht op heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.