LET OP BIJ HET VRAGEN VAN EEN WMO VOORZIENING, WEET WAT UW RECHTEN ZIJN

Nog even en de nieuwe WMO is een feit. Met de nieuwe wet wordt ook een nieuwe aanvraagprocedure geregeld. Hoewel nieuw? Veel gemeentes werkten al op een soortgelijke manier. Wat gaat er dan gebeuren? Nu is het zo dat u als u een voorziening in het kader van de WMO wilt aanvragen, dan doet u een aanvraag bij de gemeente.

De oude situatie

Laten we een voorbeeld nemen: u wilt een woningaanbouw aan uw woning laten plaatsen omdat u niet meer naar boven kunt om te douchen en om in uw slaapkamer te komen. Zo’n aanvraag werd dan door de gemeente in behandeling genomen. Uit het onderzoek bleek vaak al wat de gemeenteambtenaar ervan vond en uiteindelijk, vaak na een bouwkundig en ergonomisch onderzoek, werd bepaald wat wel of niet mogelijk was. De gemeente nam dan een besluit en als u het daarmee niet eens was, kon u bezwaar maken en desnoods daarna in beroep gaan bij de Rechtbank.

De nieuwe WMO

In de nieuwe wet is het allemaal iets anders geregeld. De zaak begint niet met een aanvraag, maar met uw melding of de melding van een cliëntondersteuner bij de gemeente. De gemeente gaat dan met u in gesprek en bij dat gesprek worden uw mogelijkheden en wensen geïnventariseerd. Uiteindelijk loopt de melding uit op een aanvraag die u samen met de gemeente opstelt. De gemeente neemt dan de aanvraag in behandeling en kent de voorziening toe.

Maar hier wordt het lastig, want wat nu als de ambtenaar van de gemeente niet hetzelfde wil als u? Wat komt er uiteindelijk in de aanvraag te staan, of, erger nog, komt er wel een aanvraag? Het kan best zo zijn dat de gemeenteambtenaar vindt dat u met een aantal algemene voorzieningen prima kunt functioneren en dat hij tegen u zegt dat het allemaal geen zin heeft om een aanvraag in te dienen.

Neem bijvoorbeeld de aanvraag voor een woningaanpassing. Stel nu dat de gemeenteambtenaar tegen u zegt dat u geen kans maakt op die woningaanpassing, maar dat u alleen om een verhuisvergoeding kunt vragen om te kunnen verhuizen naar een geschikte (gelijkvloerse) woning. De kans is heel groot dat de gemeenteambtenaar u zo ver krijgt om “dan maar” akkoord te gaan met de vergoeding. Maar dat is jammer, want misschien had u best recht op meer.

Samen sterk

Het gevolg van de nieuwe procedure is dat het lastiger wordt om bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente. Immers, als de gemeente u ervan overtuigt dat het geen zin heeft een aanvraag in te dienen, zal er ook nooit een besluit komen dat door een rechter wordt getoetst. En als de gemeente u zover krijgt dat u iets anders aanvraagt dan u eigenlijk wilt, dan wordt het ook moeilijk om een bezwaarschrift in te dienen. De kans is dan namelijk groot dat de gemeente het bezwaar niet in behandeling neemt omdat het besluit helemaal gelijk is aan de aanvraag. “Als u dan wat anders wilt, dan moet u dat maar aanvragen”, zal dan het argument zijn. Er is dus alle reden om te zorgen dat u weet wat u wilt en dat u goed weet wat uw rechten zijn. Daarom onze waarschuwing: let op bij het vragen van een wmo-voorziening, weet wat uw rechten zijn!

Yuris Rechtshulp gaat cliëntondersteuners bijstaan om hun cliënten sterker te laten staan bij de aanvraagprocedure. Wij gaan dat doen met een grote ouderenorganisatie in Brabant: KBO-Brabant. Met een juridische helpdesk en een gedegen opleiding kunnen cliëntondersteuners veel beter opkomen voor de rechten van de hulpbehoevende. Het is veel makkelijker om “nee” te zeggen tegen een gemeenteambtenaar als iemand goed advies krijgt en een extra steuntje in de rug van een onafhankelijke ondersteuner.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.