Kortdurend en langdurig zorgverlof

Er kan zich een situatie voordoen waarin een werknemer noodzakelijkerwijs gedwongen wordt om  voor iemand te zorgen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om personen zoals de partner of een inwonend kind. Naast voorgenoemde personen komen nog andere zeer selectieve personen in aanmerking waarvoor de werknemer kortdurende zorg verlof kan vragen.

Gedurende de tijd dat de werknemer dit type verlof geniet dient de werkgever het loon door te betalen. Daarom gelden er strikte voorwaarden voor het genieten van dit verlof. Hoelang een werknemer recht heeft op kortdurend zorg verlof is op voorhand niet aan te geven. In de wet vloeit wel een maximum termijn voort. Indien er voor de werkgever zwaarwegende bedrijfseconomische omstandigheden zijn, kan dat voor de werknemer beteken dat hij geen recht (meer) heeft op zorgverlof.

Naast dat een werknemer kortdurend zorgverlof kan hebben, kan hij ook langdurig voor iemand moeten zorgen. Bij langdurig zorgverlof gaat het erom dat de werknemer zorgt voor iemand die levensbedreigend ziek is.

Ook voor het opnemen van langdurig zorgverlof geldt een wettelijk maximum. Ook als zich een objectieve vast te stellen gebeurtenis voordoet, bijvoorbeeld het over