Het nieuwe ontslagrecht is door de Eerste Kamer

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid. Daarmee zal het Nederlandse ontslagrecht na vele jaren van discussie, adviezen en plannen, definitief veranderen. De Wet werk en zekerheid voorziet in:

 • een versterking van de positie van flexwerkers,
 • de invoering van het nieuwe ontslagrecht en
 • een verkorting van de maximale duur van een WW-uitkering.

De onderdelen van de wet zullen tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 gefaseerd worden ingevoerd. Uiteindelijk komen alle maatregelen per 1 januari 2020 tot volle wasdom.

Versterking positie flexwerkers

Met ingang van 1 januari 2015 en 1 juli 2015 wordt de positie van flexwerkers versterkt. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

Per 1 januari 2015

 • Een proeftijd in een contract van zes maanden of minder is niet langer geldig
 • Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is niet meer toegestaan, behalve als uit een schriftelijke motivering blijkt dat het beding noodzakelijk is voor het bedrijf.
 • Bij tijdelijke contracten met een duur van zes maanden of langer moet de werkgever uiterlijk één maand voor de einddatum schriftelijk meedelen of het contract al dan niet wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden.

Per 1 juli 2015

 • Bij tijdelijke contracten die elkaar binnen een periode van zes maanden opvolgen ontstaat bij het vierde contract of na twee jaar een contract  voor onbepaalde tijd

Nieuw ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht treedt per 1 juli 2015 in werking. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • De UWV-route wordt verplicht bij bedrijfseconomische ontslagen of langdurige arbeidsongeschiktheid; de procedure bij de kantonrechter staat slechts open bij een beëindiging om “persoonlijke redenen”
 • Elke werknemer krijgt aanspraak op een transitievergoeding bij de beëindiging of niet-verlenging van het contract, mits het dienstverband minimaal twee jaar heeft geduurd. De transitievergoeding kent een eigen, leeftijdsonafhankelijke formule. De regel is 1/3 maandsalaris per dienstjaar gedurende de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst en een ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer in dienst is geweest. Verder wordt de transitievergoeding gemaximeerd tot € 75.000,– bruto, of een jaarsalaris als dat hoger is dan dit bedrag. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de werkgever onder de verplichting tot betaling van een transitievergoeding uitkomen.
 • Werknemers krijgen twee weken bedenktijd bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Zij kunnen in die periode terugkomen op de gemaakte afspraken en de overeenkomst vernietigen
 • Er wordt een scholingsplicht voor de werkgever geïntroduceerd.

Verkorting duur WW-uitkering

Tot slot wordt per 1 januari 2016 de maximale duur van een WW-uitkering voor een werknemer stapsgewijs teruggebracht naar 24 maanden.

Wat doet Yuris Rechtshulp

De verwachting is dat er nog wel een aantal wijzigingen zullen komen bij de invoering van de wet. Toch is een goede voorbereiding op de komende wetgeving noodzakelijk.
Yuris Rechtshulp zal u vanzelfsprekend uitvoerig blijven informeren over de Wet werk en zekerheid en de gevolgen ervan voor werkgevers. Een abonnement op onze juridische helpdesk voor zakelijke cliënten biedt u een update en aankondigingen van de wijzigingen via een nieuwsbrief. Ook kunt u bij de helpdesk terecht met uw vragen over de gevolgen van de invoering van Wet werk en zekerheid op het te voeren personeelsbeleid binnen uw onderneming. In overleg met u als abonnee van de helpdesk passen wij de arbeidsovereenkomsten aan op de nieuwe wetgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.