Gemeenten allergisch voor PGB?

Dinsdag 10 februari dinsdag stond Jos Roose bij de Rechtbank in Den Bosch een echtpaar uit Veghel bij in hun strijd met de gemeente Veghel. Het Brabants Dagblad heeft een artikel aan deze rechtszaak gewijd in de editie van woensdag 11 februari jl.

Wat was er gebeurd?

De gemeente had een eerder besluit uit 2012 over een toegekend PGB (persoonsgebonden budget) voor huishoudelijke verzorging gewijzigd en behoorlijk naar beneden bijgesteld voor de rest van het jaar 2014 en voor 2015. Het komt er in de praktijk op neer dat het budget dat deze mensen ontvangen om zelf huishoudelijke hulp in te kunnen kopen bijna gehalveerd is.

Met deze hulp, gebaseerd op 5,5 uur per week huishoudelijke ondersteuning, kwamen deze mensen al krap uit. Het komt er op neer dat nog maar 2,8 uur per week vergoed wordt door de gemeente. De rest moet men zelf maar betalen.

De meervoudige kamer van de Rechtbank Den Bosch, bestaande uit drie rechters, zal zich nu over de zaak gaan buigen. Binnen zes weken wordt de uitspraak verwacht. De uitspraak zal een goede indicatie geven hoe rechters aankijken tegen de manier waarop diverse gemeenten met het fenomeen PGB omgaan.

Het lijkt er namelijk sterk op dat niet alleen gemeenten maar ook zorgverleners een allergie hebben ontwikkeld tegen het PGB, terwijl dit nu een mooi instrument is om maatwerk te kunnen leveren aan cliënten in het kader van de WMO. Maatwerk is ook een van de speerpunten van de nieuwe WMO die per 1 januari 2015 is ingevoerd.

Samen met cliënten wachten wij met spanning de uitspraak van de rechters af, want deze zaak kan gevolgen hebben voor veel PGB-houders in Nederland. Wij houden u dan ook uiteraard op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

Voor meer informatie over PGB en de WMO kunt u contact met onze specialisten opnemen op 013-4689065

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.