Gelijke behandeling

Naast het feit dat het de werkgever verboden is om bepaalde vragen een kandidaat te stellen, mag hij evenmin gelijke gevallen ongelijk behandelen. Niet alleen geldt er gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Ook op het gebied van leeftijd, nationaliteit en geloof deze er gelijke behandeling. Hoewel de wet-  en regelgeving erg gecompliceerd is, bevat vrijwel iedere beslissing van een werkgever een vraagstuk omtrent van gelijke behandeling.

Gelijke behandeling op het werk komt er in essentie op neer dat een werkgever  de ene werknemer niet anders mag behandelen dan de andere, bijvoorbeeld vanwege een handicap. Maar ook bij het aanbieden van contracten en arbeidsduur is ongelijke behandeling niet toegestaan. Zelfs mag er in beginsel geen onderscheid gemaakt in de arbeidsvoorden voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd. Onderscheidt kan zowel direct als indirect gemaakt worden. Vooral dit laatste onderscheid is niet altijd even duidelijk.

Ongelijke behandeling is op de werkvloer alleen toegestaan indien ofwel de wet daartoe een uitzondering beidt ofwel indien de werkgever een goede gronden heeft om het onderscheid te maken.

Wilt u meer weten over gelijke behandeling dan kunt u contact met ons opnemen. Voor gerelateerde onderwerpen, kunt u hier klikken.