Geen sociaal plan bij Philip morris

Hoe moet het nu verder als je werkt bij Philip Morris en het bedrijf gaat sluiten zonder dat de bonden een akkoord hebben over een sociaal plan? Voor een goed antwoord is het van belang te weten wat precies de status van zo’n plan is en of je als werknemer van de werkgever kan eisen dat hij een sociaal plan opstelt.

Vaak wordt een sociaal plan met een vakbond besproken. Het gaat dan vaak om afspraken over een ontbindingsvergoeding, geld voor opleidingen en begeleiding naar ander werk. Als de werkgever met vakbonden afspraken maakt, dan is de werknemer die lid is van zo’n vakbond aan die afspraken gebonden. De vakbond wordt namelijk verondersteld de belangen te behartigen van zijn leden. Bent u geen lid van een aangesloten vakbond, dan bent u niet direct gebonden aan de afspraken uit het sociaal plan. Dat wil niet zeggen dat de werkgever het sociaal plan niet kan toepassen in uw situatie. De werkgever kan namelijk van mening zijn dat het sociaal plan redelijk is en daarom voor iedereen kan gelden. Verder is ook van belang dat de werkgever zijn personeel niet ongelijk mag behandelen. Het is daarom niet ongebruikelijk dat het sociaal plan bij iedereen wordt toegepast.

Bij Philip Morris is nog geen sociaal plan tot stand gekomen. Dat hoeft niet te betekenen dat de sluiting van de fabriek niet doorgaat. De werkgever kan het sociaal plan eenzijdig bepalen. Het nadeel daarvan is dat er veel geprocedeerd gaat worden over het ontslag. In theorie kan de werkgever ook het sociaal plan helemaal achterwege laten, maar dat gebeurt bij een collectief ontslag niet vaak.

Hoe nu verder? Voorlopig zijn de vakbonden en de werkgever aan zet. Zij moeten proberen tot afspraken te komen. Lukt dat niet, dan zal de werkgever zelf een beslissing moeten nemen over de manier waarop het personeel wordt ontslagen. Werkt u bij Philip Morris, dan is het verstandig de nieuwsberichten goed in de gaten te houden, zeker als nu geen lid bent van een vakbond. Daarnaast is het niet onverstandig tijdig de ondersteuning te zoeken van een arbeidsrechtjurist. Yuris Rechtshulp biedt de mogelijkheid om als groep werknemers gezamenlijk juridisch advies in krijgen.

Juridisch Advies & bijstand

Yuris Rechtshulp komt op voor uw rechten als werknemer. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel dan 013-4689065 en vraag naar één van onze arbeidsrechtspecialisten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.